• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Yeşilay

DeNiZ-

Forumun Delisi =)
Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkımızın ve bilhassa gençlerimizin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Kamuya Yararlı Cemiyetler, çalışmaları memleket çapında faydalı olan, ülke ve toplum menfaatine hizmet eden cemiyetlerdir. Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir. Dokümantasyon; kendi konularında belge, bilgi ve haber toplama ve değerlendirme işlemleridir. Arşiv ise; bu belge ve haberlerin değerlendirilmeleri ile birlikte tasnif edilerek saklandığı yer demektir. İşte bu işlemle elde edilen bilgileri, hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür, kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. Bununla insanımıza ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur.

Yeşilay'ın Amaçları

Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu alışkanlıkları ile mücadele veren ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkımızın ve bilhassa gençlerimizin korunması için çalışmalar yapan yani umuma (kamuya) hizmet veren, bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Sigara alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla ilgili çalışmalar yapar . Yeşilay haftaları kutlanır ve bu haftalarda bu alışkanlıkların zararlarını belirten birçok çalışmalar yapılır .
Kamuya Yararlı Cemiyetler, çalışmaları memleket çapında faydalı olan, ülke ve toplum menfaatine hizmet eden cemiyetlerdir. Bu cemiyetlere hükümetimiz çeşitli yardımlar yapar, birçok kolaylıklar gösterir. Yeşilay'ın çalışmaları da bu şekilde ülkemiz ve milletimiz için faydalı görülmüş ve Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır. Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir.
İşte bu işlemle elde edilen bilgileri, hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür, kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. Bununla insanımıza ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur.

YEŞİLAY'IN HEDEFLERİ


1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2. Kurs, seminer, televizyon, radyo konuşmaları, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. Düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü durumda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği lokal yurt ve dispanser gibi tesisleri kurmak,
11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15. Alkol ve uyuşturucu müptelalarını hastahanelerde tedavisine ve çalışabilir hâle gelmelerini temine çalışmak, ailelerine yardımcı olmak, çocuklarının eğitim ve korumalarına çalışmak.
16. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
18. San'at ve kültür çalışmaları yapmak ve emsali teşebbüslerde bulunmak
19. Alkollü içki, uyuşturucu, sigara ve her türlü kötü alışkanlıkların zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak,
20. Yurtlar ve dershaneler açmak
21. Radyo ve televizyon programları hazırlamak
22. VCD ve DVD hazırlamak
23. İnternet portalları oluşturmak
24. Yeşilay kulübü kurmak
25. Yeşilay ile ilgili kütüphane (gezici ve sabit) tesis etmek,
26. Mücadele alanları ile ilg
ili kitaplar, afişler, broşürler, etiketler, çıkartmalar, rozetler, dergiler, viriller basma,
27. Bilboardlar hazırlama
28. İlmi makaleler yayınlama
29. Belgeseller, televizyon programları, tanıtım filmleri hazırlama ve satın alma.
30. Açık oturumlar ve basın toplantıları düzenlemek,
31. Devlet yetkililerini, medyayı ve kamuoyunu aydınlatmak için Yeşilay Raporları hazırlamak,
32. Kötü alışkanlıklardan kurtarma için tedavi merkezleri kurmak
33. Yeşilay radyo ve televizyonu kurma,
34. Ajans faaliyetleri yapma
35. Yeşilay cemiyetinin basılmış kitaplarının yeniden basılması ve bu basılı eserlerin Cd haline getirilmesi
36. Yeşilay cemiyeti tarafından bugüne kadar yayınlanan raporların kitap haline getirlmesi

YEŞİLAY'IN BAŞKANLARI


S.No Adı / Soyadı Baş. Tarihi Bit. Tarihi
1 - Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman UZMAN (05.03.1920 Ocak 1945)
2 - Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim GÖKAY (Ocak 1945 22.01.1950)
3 - Av. Celal Feyyaz GÜRSEL (26.01.1950 17.05.1952)
4 - Dr. Şükrü Hazım TİNER (17.05.1952 17.09.1955)
5 - Safiye ELBİ (17.09.1955 26.05.1956)
6 - Dr. Şükrü Hazım TİNER (26.05.1956 25.01.1960)
7 - Vecihi DİVİTÇİ (25.01.1960 Kasım 1960)
8 - Aytekin OZAN (Ağustos 1961 Aralık 1961)
9 - Fahreddin ZAİM (Aralık 1961 Ocak 1962)
10 - Aytekin OZAN (Nisan 1962 Kasım 1962)
11 - Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN (Kasım 1962 17.03.1963)
12 - Av. Yusuf Ziya İNAN (17.03.1963 27.09.1964)
13 - Prof. Dr. Ayhan SONGAR (04.10.1964 12.02.1968)
14 - Av. Kemaleddin NOMER (12.02.1968 29.11.1969)
15 - Selahaddin KAPTANAĞASI (29.11.1969 27.03.2004)
16 - Av. Mustafa Necati ÖZFATURA (27.03.2004 13.10.2010)
17 - Av. Muharrem BALCI (13.10.2010 ...)
 
Top