Yaşlılar Haftası Yazıları (15-21 Mart)

Sadi Teltik

Özel Üye
Özel üye
YAŞLI VE YAŞLILIK ÜZERİNE…

Yaşlı denince akla dede gelir, nine gelir, baba gelir, anne gelir. Neden? Çünkü O, senden fazla ömür sürmüştür. Çok umur görmüştür, çok sıkıntı çekmiş, çok acılar yaşamıştır. Onun için sevecen, onun için şefkatli, onun için rikkatli, yufka yüreklidir. Merhamet, sabır, hoşgörü onun değişmez özelliğidir.

O eski topraktır. Bizlerin rahat yaşayabilmesi için kendisini helâk etmiştir. Çok çalışmış, çok didinmiştir. Daima vermiş ama hiç almamıştır. Fedakârlık, feragât O’nda zirveye varmıştır. Şimdilerde hatırlanmak, az bir şeyle anılmak ister. Gözleri daima yaşlıdır. Çünkü artık hassaslaşmış, âdeta çocuklaşmıştır. O artık bir duygu selidir. Ne desen dokunur, ne yapsan ağlamak gelir içinden.

O, bilginin, görgünün sembolüdür. Yaşadıkça neler öğrenmiş ve neler görmüştür. Onun içindir ki O, senin için bir danışmandır. Aklını kullan O’ndan fikir al. Söylediklerini uygulamasan bile O’nu sevindir. Düğünlerde, bayramlarda, kandillerde az da olsa bir hediye ile gönlünü al. Al ki, Allah da senden hoşnut ola.

Baş köşede yerini ayır. O sana duacıdır. Elinden artık bir şey gelmez, gözünde de fer kalmamıştır. Kimsesiz, sessiz bir köşede çaresizdir. O seni cemiyete katmış, hiçbir zaman başından atmamıştır. Sen de onu yuvandan ayırma, iyi bak ona.

O, huzur evlerine lâyık değil, huzurlu evlere lâyıktır. Huzursuz olmak istemiyorsan onu huzurlu yaşat. O dede, O baba, O anadır…

Sadi TELTİK

(c) Bu metnin her türlü telif hakkı yazarın kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
 

kelebek

-ütopik-
V.I.P
Ülkemizde her yıl 18–24 Mart tarihleri arası "YAŞLILARA SAYGI HAFTASI" olarak kutlanmaktadır.

Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir.

Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde Devletimiz tarafından verilmektedir.

Devleti halka hizmet etme aracı olarak gören hükümetler, bir sınıf ve kesimin değil, bütün vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikalar yürütmeyi, bu bağlamda yoksullar, bakıma muhtaç yaşlılar, çocuklar ve işsizler için özel programlar oluşturmayı, zor durumdaki vatandaşlarımıza, terkedilmiş ve kimsesizlik duygusu yaşatmamayı hedeflemelidir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğümüz, insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını, değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında profesyonelce hizmet alanlarına taşıyarak yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmelidir. Devletimizin sağladığı imkânlar ve sunduğu hizmetlerin her geçen gün daha mükemmel hale getirilmesini sağlamak öncelikli hedefi olmalıdır.

Ancak devletimizin çalışmaları yaşlılarımızın sorunlarının çözümü ve toplumda hak ettikleri yeri almaları konusunda tek başına yeterli değildir. Toplumda bu bilincin yerleşmesi, bugüne kadar olduğu gibi gönüllü kuruluşlarımızın ve yurttaşlarımızın katkıları ile yaşlılarımıza daha iyi yaşama koşullarını sağlayabiliriz. Yaşlılarımıza ve onların sorunlarına sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevimizdir.

"Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır."
Unutmayın ki bir gün herkes yaşlanacaktır.
Büyük Atatürk ne demiştir "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur."
 
Top