Yapılandırmacılık

Piaget'e ait çalışmaların sonuçları üzerine kurulmuş bir teoridir. Bireyselliğin bağımsızlıği üzerine kurulmş bilgiler olarak gelneksel görünümden uzaklaşır.

Öğrenciler yeni bilgileri aktif olarak oluştururlar.Öğretmenler tarafından da sürükleyici ve basit fikirler öğrencilere verilebilir.Daha önce var olan bilgiler üzerine yeni bilgiler asimile edilir.

Belli bir karışıklıktan sonra , yeni bilgiler ışığı altında farklı düşünceler oluşturulur.Bu gelişmeler sonucunda çocuğun dünya görüşü değişir.

Çocukların zihinlerinde var olan bilgi,anlayış yaratıcı bir olgu oluşturarak Yapılanmış olur.

(Strommen, 1992 )

Yapılandırmaıcılığın genel özellikleri:

-Bilgileri öğretmez,sadece vurgular.

-Öğrenci insiyatifini kullanmayı ve özerklik oluşturmayı öğrenir,buna cesaretlenir.

-Bir süreç gibi düşünmeyi öğrenirler,

-Öğrencileri araştırma yapmak için cesaretlendirir,

-Öğrenmede deneyimin de yer aldığını belirtir,

-Öğrencilerin doğal ve meraklı olmalarını sağlar,

-Öğrencilerin mantıksal modelleri hesaba katılır,

-Öğrenme biçimlenirken;anlayış ve performans vurgulanır,

-Yaratıcılık ve çözümlemeyi esas alır,

-Öğrencilerin,öğretmenlerle dialog içersinde bulunmalarını cesaretlendirir,

- Birlikte öğrenmeyi desdekler,

-Öğrencinin çalışmalarını ve düşüncelerini hesaba katar.

-Öğrencilerin özgün deneyimlerinin sonucu olarak yeni fikir ve anlayış kazanmalarına olanak sağlar.

Anahtar Sözcükler

-Meta öğrenme,

-Anlamlı öğrenme,

-Keşife yoluyla öğrenme,

-Düşünme ve fikir üreten öğrenme,

-Düşünme hakkında düşünme,

-Araştırma ve inceleme,

-Sorun ve Çözüm,

-Tahninde bulunma,

-Fikir,anlayış

-Öğrenci kontrolü,

-Öğretmen kolaylaştırması,

Kısacası yapılandırmacılık;öğrencilerin nasıl bir yolla algıladığını ve sentezlediğini araştırır.

Teorik bir akılcılık olarak, araştırma ve incelemeyi esas alır.(A.Lorsbach-K.Tobin)​
 
Top