Yapılan iyiliği unutma, sakın vefasız olma!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Ruhunun vecdiyle yaşa

Kalbin nazargahtır, hiçbir vakit unutup, gafletin girdabında boğulma
Nar, haşyetin emaresi, hayretin nişanesi, feryadın abidesidir sakın ihmale alma
İraden furkanındır, atin için fermanındır, ruhunu ve kalbini nafile yere yaralama





Kul ki hatasız olmaz
Umudu tükenen can nefes alamaz, gözleri kararır farkı anlayamaz
Firkatin asudeliğinden ibrete kanamaz, tefekkür adına neden vakit ayıramaz
Ziyanda olan nefsindir,lakin ehliyet sahibi ve muhatap bizzat kimdir, akıl niyedir





Gönül kapını kapatma
İhsan ve inayet üzre ve muhabbet içinde nefeslenmeyi hiç unutma
Hizmet ehli olan candan uzaklaşma, mahzun nefesin gönlünü almayı ihmale alma
Ümet olmak nasip iledir,bahtına bahşedilmişse feda olmaktanda asla geride durma





Emir ve nehiyleri anla
Sakın kayıtsız kalmayı göze alma, an nöbettedir boşuna yanma
İdrakin ruhundan sudur eder, ferasetin kalbinden kal eyler,takva aşk -ı ardır anla
Ne kadar tevazuu içindeysen, şekliyetten ari nefessen, ihsan üzresin korku yaşama





Cennet gayen olmasın
Cehennemde korkun adına gözlerini karatmasın, aşkı yaşatsın
Mükafaat vaat edilmiştir, karşılıksız bahşedilen rahmet, mağfiret niyedir solmasın
Umutlarının hiçbir vakit nutku durmasın,ruhun, kalbin hakikat adına anlamlaşsın





Ölüm hiç korkutmasın
Sünnetullah üzre olan herşey gönlünün sahrasında sevda yaşatsın
Azmin ve şevkin suskun kalmasın, ne kadar içinde ukten varsa, hayırla buşunsun
Haline ihsan yaşatmayan, edebi lahzasında inşiraha kandırmayan ümidin olmasın





Yaşlılar korunandır
Sabiler ne kadar zariftir, insan fikrettikçe naifitir, ihmale alma
Ne kadar muhtaç varsa ve şahitliğin söz konusuysa hiçbir vakit kayırsız kalma
Rızgın sahibi Cenabı haktır, imtihan içinde olan senin ruhundur, avuntuya dalma





Hep hizmet alan olma
Kimi zaman sofrayı bizzat sen hazırla, mürebbisin anlasana
Nimetleri yedikten sonra bir kenara çekilip suskun kalma, refikan bekiliyor dalma
Tebessüm ettirmek ülfettir geçip oturma, bazen süprizler yap, güldür sürurla yaşa







Mustafa CİLASUN
 
Top