Word İpuçları - 2

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Word kullanıcı adını değiştirmek:

ARAÇLAR menüsünden SEÇENEKLER komutunu çalıştırın. Ekrana gelecek diyalog kutusunun KULLANICI BİLGİSİ bölümüne gelin. İşte bu kadar. Artık bu diyalog kutusu içerisinde kullanıcı bilgisini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

Baskı önizlemede düzenleme yapmak:

Word kullanırken BASKI ÖNİZLEME moduna geldiniz, belgenizin kâğıda dökülürken nasıl göreceğinizi merak ediyorsunuz. Her şey yolunda, ancak bir de baktınız ki ufak bir hata var. Baskı önizleme penceresini kapatmadan meseleyi halletmek istiyorsunuz.
Bu durumda yapılacak şey, önce belge içerisine bir kere tıklayarak önizleme penceresini normal boyuta getirmek, daha sonra da pencere içerisindeki sol üst taraftaki araç çubuğunda üzerinde BÜYÜLTEÇ resmi olan düğmeye basmak. Bir de bakacaksınız ki, imleç parlayıp sönmeye başlıyor. Artık istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

Yazı tiplerini karıştırmak:

Diyelim ki, bir Word sayfası yaptınız ve değişik yazı fontları kullandınız ve bunu ofiste ya da arkadaşınızın bilgisayarında açtınız. O da ne! Ekranda garip garip yazılar... Sizin seçtiğiniz font, arkadaşınızın bilgisayarında yok, şimdi ne yapacağız?
Bu durum birçoğumuzun başına gelmiştir. Bunu engellemek için Word’ü, ardından göndereceğiniz belgeyi açın ve sırasıyla ARAÇLAR menüsünden SEÇENEKLER kısmına gelin. Buradaki kaydetme bölümüne girip "TrueType Yazı tiplerini katıştır" ve "Yalnızca kullanılan karakterleri katıştır" seçeneklerini aktif hale getirin.
Eğer başka dosyanın yazı tiplerini katıştırmayacaksanız bu seçenekleri iptal edin. Çünkü oldukça yer kaplamaktadır.

Kırmızı alt çizgilerinden kurtulmak:

Bu alt çizgilerin nedeni, ilgili sözcüğün o anda belge için seçili olan dilin yazım kılavuzunda bulunmaması veya yanlış yazılmış olması. Önce hangi dili kullandığınızı bilin. Bunun için belgenin tümünü seçili hale getirin ve ARAÇLAR menüsünden DİL komutunu çalıştırın. Bu komutu çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan liste kutusunda o anda aktif olan dil gösterilecektir. Yazıyı yazdığınız dili seçin (örneğin Türkçe veya İngilizce). Daha sonra Tamam düğmesine basıp belgenize geri dönün. Artık altı çizili harfler o dilin kurallarına göre yanlış yazılmış veya Word’ün içinde o dil için eklenmiş olan sözcük listesinde olmayan kelimelerdir. Bu işlem arka planda yapıldığı için oldukça yararlıdır. Yazı yazarken hatalarınızı anında yakalar ve düzeltebilirsiniz. Yine de bu kırmızı çizgilerden tamamen kurtulmak istiyorsanız, bütün belgeyi seçili duruma getirin. ARAÇLAR menüsünden DİL komutunu çalıştırın. Gelen listede (SAĞLAMA YOK) seçeneğini aktif hale getirin ve Tamam düğmesine basın. Artık kırmızı çizgiler yolunuza çıkmayacaktır.

Word kısayolları:

ctrl + yukarı ok : Ekleme noktasını bir önceki paragrafın başına götürür.
ctrl + aşağı ok : Ekleme noktasını bir sonraki paragrafın başına götürür.
home : Ekleme noktasını satır başına götürür.
end : Ekleme noktasını satır sonuna götürür.
ctrl + home : Ekleme noktasını belgenin başına götürür.
ctrl + end : Ekleme noktasını belgenin sonuna götürür.
F4 : Bir önceki işlemi tekrarlar.
ctrl + b (ctrl + k) : Seçili metni normalse koyu, koyuysa normal duruma getirir.
ctrl + ı (ctrl + t) : Seçili metni normalse italik, italikse normal hale getirir.
ctrl + u (ctrl + a) : seçili metni normalse altı çizili, altı çizili ise normal hale getirir
ctrl + + : Seçili metni normalse üslü, üslüyse normal hale getirir.
ctrl + = : Seçili metni normalse köklü, köklüyse normal hale getirir.
ctrl + e (ctrl + r) : Paragrafı ortalar.
ctrl + j (ctrl + d) : Paragrafı her iki yana ortalar.
ctrl + l : Paragrafı sola yaslar.
ctrl + r (ctrl + g) : Paragrafı sağa yaslar.
ctrl + f : Düzen * Bul komutunu çalıştırır.
ctrl + h : Düzen * Değiştir komutunu çalıştırır.
ctrl + p : Yazdır diyalog kutusunu açar.
ctrl + space : seçili alanın yazıtipi biçimini öndeğer yazı tipine dönüştürür.
ctrl + enter : Sayfa arası verir.
ctrl + shift + space : Sözcükleri ayırmadan boşluk verir.
ctrl + a (ctrl + b) : Tüm metni seçer.
shift + F12 : Belgeyi kaydeder.
F7 : Yazılım kılavuzu.
F5 : Git diyalog kutusu açar.
F8 + . : Bir sonraki noktaya kadar olan alanı seçer.
ctrl + backspace : İmlecin solundaki sözcüğü siler.
ctrl + del : İmlecin sağındaki sözcüğü siler.

Not: Parantez içindeki komutlar sadece Türkçe Word için geçerlidir.
 
Top