Word Belgesine Filigran Ekleme

Çağlayağmur

👪
Süper Moderatör
Filigranlar, belge metninin arka planına metin veya grafik yazdırmak için kullanılır. Filigranlar şeffaftır; bu nedenle filigran üzerine yazdırılan metinler veya eklenen nesneler açıkça görülebilir.

Bu makalede, bir Microsoft Word belgesinde aşağıdakilerin nasıl yapılacağı açıklanır:


 • Metin veya resim filigranları oluşturma
 • Bir sayfadaki filigranın konumunu değiştirme
 • Filigranın görüneceği sayfaları belirtme


Metin filigranı ekleme

Basılı Filigran komutunu kullanarak bir Word belgesine metin filigranı eklemek için şu adımları izleyin:


 • Word'ü başlatın.
 • Biçim menüsünde Arka Plan'ın üzerine gelin ve Basılı Filigran'ı tıklatın.
 • Basılı Filigran iletişim kutusunda Metin filigranı'nı tıklatın.
 • Metin kutusuna Filigranım yazın.
 • Yazı Tipi kutusunda Century Gothic'i tıklatın.
 • Boyut kutusunda Otomatik'i tıklatın.
 • Renk kutusunda Turkuaz'ı tıklatın.
 • Yarı saydam onay kutusunu tıklatıp seçin (varsayılan ayar).
 • Yerleşim'in yanındaki Köşegen seçeneğini tıklatın.
 • Tamam'ı tıklatın. Oluşturduğunuz filigran belge sayfasında görüntülenir.
Resim filigranı ekleme

Basılı Filigran komutunu kullanarak bir Word belgesine resim filigranı eklemek için şu adımları izleyin:


 • Yeni bir Word belgesi açın.
 • Biçim menüsünde Arka Plan'ın üzerine gelin ve Basılı Filigran'ı tıklatın.
 • Basılı Filigran iletişim kutusunda Resim filigranı'nı tıklatın.
 • Resim Seç'i tıklatın.
 • İstediğiniz resme giderek onu seçin, ardından Ekle'yi tıklatın.
 • Ölçek kutusunda Otomatik'i tıklatın.
 • Silerek geç onay kutusunu tıklatıp seçin (varsayılan ayar).
 • Tamam'ı tıklatın. Oluşturduğunuz filigran belge sayfasında görüntülenir.


NOTLAR

Şundan sonraki özellikleri devre dışı bırak onay kutusunu tıklatıp seçerseniz (Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve ardından Kaydet sekmesini tıklatın), Basılı Filigran komutu kullanılamaz.
Belgeyi Web Düzeni görünümünde görüntülerseniz filigran görünmez.
Filigranın konumunu değiştirme

Word filigran eklediğinizde varsayılan olarak filigranı sayfada ortalar. Filigranlar, Word belgesinin Üstbilgi ve Altbilgi katmanına eklenir. Dolayısıyla, bir filigranın konumunu değiştirmek için, Üstbilgi ve Altbilgi katmanında çalışırsınız. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:


 • Görünüm menüsünde Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
 • Filigranı burada değiştirebilirsiniz.
 • Filigranı bir kez tıklatarak seçin.
 • Filigran bir metin filigranıysa, Biçim menüsünde WordArt'ı tıklatın.
 • Filigran bir resimse, Biçim menüsünde Resim'i tıklatın.
 • Düzen sekmesini ve sonra Gelişmiş'i tıklatın.
 • Resim Yeri sekmesinde, Yatay ve Dikey altındaki seçenekleri kullanarak filigranın konumunu değiştirin.
Filigranın görüneceği sayfaları belirtme

Filigranlar Üstbilgi ve Altbilgi katmanına eklendiği için, bir filigranın görüneceği sayfaları belirtmek için bölümleri kullanabilirsiniz. Bunun nedeni, bir belgenin farklı bölümlerinde farklı üstbilgiler ve altbilgiler kullanabilmenizdir. Bölüm oluşturmak için bölüm sonu eklemelisiniz. Daha sonra, filigranı, görünmesini istemediğiniz bölümlerden silmelisiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:


 • Word belgesinde, filigranın görünmesini istemediğiniz bir sayfanın üstünü tıklatın.
 • Ekle menüsünde Kesme'yi tıklatın.
 • Bölüm sonu türleri altında Sonraki sayfa'yı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 • Bölümde filigranın görünmesini istemediğiniz sayfayı tıklatın.
 • Görünüm menüsünde Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
 • Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda Öncekine Bağla'yı tıklatın.

Bu işlem, geçerli bölümdeki üstbilgi ve altbilgi ile önceki bölümdeki üstbilgi ve altbilgi arasındaki bağlantıyı keser. Üstbilginin veya altbilginin sağ üst köşesinde Önceki Gibi ifadesi görünmez.

Not Öncekine Bağla'yı göremiyorsanız belgenin ilk bölümünde olabilirsiniz. Word'deki durum çubuğu, işaretçinin bulunduğu bölümü gösterir.
Filigranı bir kez tıklatıp DELETE tuşuna basın.

Filigran geçerli bölümdeki tüm sayfalardan silinir.

Alıntıdır...
 
Top