Vuslat Diliyoruz

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Biz...
Garibiz...
Garip garip severiz
Kimseye kem gözlebakmayı bilmeyiz
Hak rızası için umutbesleriz, ona iltica ederiz
Kula kulluk yapan,nefsine adanan kimseye dua ederiz
Ruhun hicran damlalarınıvakti geldikçe dostlara ifade ederiz
Hiddeti, asabiyeti, hırsve hıncı taliplilerine maatteessüf eğleriz
Severken, sevilirken,aşka ve sevdaya bakarken hak rızasını talep ediyoruz
Dünyaya minnetetmeden ve dünyalıklarla meşke girmeden vuslat diliyoruz

Mustafa Cilasun
 

Top