Umut Beklerdim

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Yetim...
Haneye gittim
Şefkat ve hamiyeti hissettim
Sahipsiz gözlerin nazarında eridim
Her meramlarında heves gördüm, umut beklerdim
Yöneten her kimse gönüllü ve hizmete amade olmasını dilerdim
Nizam ve disiplin için otoriteden başka gönül dili olduğunu söylerdim
Korku ve şiddetin, hiddet ve asabiyetin daha kötü sonuçlar vereceğini öğütlerdim

Mustafa Cilasun
 
Top