Trafik Ve Uçuş Korkusu

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
TRAFİK VE UÇUŞ KORKUSU

Çağımız asansör fobisi yanında çeşitli taşıt ve ulaşım araçlarıyla ilgili korkuların, fobilerin ortaya çıkmasına, gelişmesine, çoğalmasına da yol açmıştır. Bunların arasında başta araba, otobüs olmak üzere tren, tünel, gemi, uçak sayılabilir. Kimi insanda bu fobiler temel korkuya bağlı olarak belli bir neden olmadan ortaya çıkar, kiminde bu tip fobilerin ortaya çıkması bir olaydan, kazadan sonra olur.

Trafik kazası çok ve sık olan ülkemizde araba ve otobüs korkusu en sık görülen fobiler arasında yer alır. Geçirdiği trafik kazasından sonra araba kullanmayan, arabaya, otobüse birlemeyen pek çok insan vardır.

Ülkemizde insandan, araçtan, yoldan kaynaklanan trafik kazaları nedenleri göz Önüne alınırsa, kazalardan sonra ortaya çıkan fobilere çağdaşlaşmanın ve uygarlaşmanın getirdiği fobiler lirasında yer vermek olanaksızdır. Tam tersine bu tür fobiler, ülkemizde çağdaş bir trafik düzeninin bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

Çağdaş korkular ve fobiler arasında en sık ve yaygın olarak ortaya çıkanlardan birisi de uçuş korkusudur. Bu korku kapalı bir yerde kalma, topraktan, yerden uzak olma, yükseklik korkularının karışımı sonucu oluşur. En son gelişen taşıt aracının uçak olması, insanların son yirmi-otuz yıl içinde bu araçla taşınmaları, kuşaktan kuşağa aktarılan uçma alışkanlığının bulunmaması insanların çoğunda güvensizlik yaratmaktadır. Uçak kazalarının öteki taşıt araçlarına oranla daha ender olmasına karşın, bu güvensizlik uçuş korkusunun ve fobisinin daha çok ve yaygın olmasına yol açmaktadır.

Daha ilerde görüleceği gibi, sivri nesnelerden korkan insanlar için çağdaş uygarlığın geliştirdiği bütün sivri araç ve gereçler fobiye yol açan nesneler olabilirler, örneğin, çatal bıçakla yemek yiyemeyen, diş hekiminin kullandığı aletler yüzünden dişlerini tedavi ettiremeyen, enjektörden korktuğu için kan aldıra- mayan, damar ve kas yoluyla ilaç alamayan, avcılık, atıcılık, okçuluk, kürek, yelken, eskrim gibi sporları yapamayan; vites kolu nedeniyle araba süremeyen; flüt, klarnet, zuma çalamayan insanlar vardır.kaynak: Özcan Köknel, Kaygıdan Korkuya
 
Top