T.c Kültür Ve Turizm Bakanlığı Çocuk Bakımevi Hakkında Bilgi

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
T.C Kültür ve Turizm bakanlığı çocuk bakımevi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk Bakımevi, 1983 yılından bu yana bakanlığımızda çalışan personelin 30-66 ay dönemindeki çocuklarına hizmet vermektedir. 04.11.2011 tarih ve 227013 sayılı Çocuk Bakımevi Yönergesine göre yönetilmektedir.

Çocuk Bakımevi Müdürlüğü binası, AKM alanı içerisinde tek kat üzerine inşa edilmiş prefabrik bir binada hizmetlerini sürdürmektedir. Etrafı çevrili bahçemizde, çocuklarımızın güvenle ve gönüllerince koşup oynayabilecekleri oyun parkı bulunmaktadır. Bakımevi bünyesinde 7 sınıf, 1 oyun salonu, 1 yemekhane, 1 mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane, 4 ofis, 1 revir, 4 çocuk tuvaleti, malzeme deposu ve 4 personel tuvaleti yer almaktadır. Sağlıklı ve hijyenik bir ortama sahip olan kurumumuz mutlu ve huzurlu bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuk Bakımevi Müdürlüğü mevcut 94 çocukla hizmetine devam etmektedir.

Eğitim ProgramlarımızSerbest Zaman Etkinlikleri

Serbest zaman etkinlikleri programın ilk etkinliğidir. Bu etkinlikle çocuklar güne hazırlanmaktadır. Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde( evcilik, fen ve matematik, sanat, müzik, kukla ve eğitici oyuncak köşeleri) oyun ve sanat etkinliklerini kapsamaktadır. Serbest zaman diliminde çocuklar öğretmenlerin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynamak istedikleri köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler.Türkçe –Dil Etkinlikleri:
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanması ile yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcıklarının genişlemesine, düşüncelerini dil aracılığıyla ifade etmelerine destek olur. Dil gelişimini desteklemek için ana dili etkinlikleri (şiir, tekerlemeler, bilmeceler, parmak oyunları, hikâye, duygu kartları, ritim çalışmaları, müzikli öykü oluşturma vb.) öğretmenlerimiz tarafından büyük bir titizlikle uygulanmaktadır.Müzik ve Ritim Etkinlikleri:
Müzik etkinlikleri günlük planda yer alan diğer etkinlikler sırasında da kullanılabilen etkinliklerdir. Ritim ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, söylediği şarkıyı canlandırma, işitsel algı etkinlikleri, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykü oluşturma gibi çalışmalardır.Oyun ve Hareket Etkinlikleri:
Psikomotor gelişimlerini, iletişim ve sosyal becerilerini, yaratıcılıklarını destekleyecek serbest etkinliklere, müzikli oyunlara, kurallı ve grup oyunlarına yer verilmektedir. Yapılan oyun etkinlikleri çocuklarda var olan bilgi ve beceriyi ortaya çıkararak, toplumsal rolleri benimsemeyi, paylaşmayı ve stratejiler geliştirmelerini sağlamaktadır.Sanat Etkinlikleri:
Sanat, bireyin duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli aracı olduğu bilinmektedir. Sanat çalışmaları günlük planlar kapsamında çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak da kullanılmaktadır. Çocuklarımızın küçük kas motor gelişimlerini, el ve göz koordinasyonunu desteklemek, estetik duygusunu kazanmak, hayal gücü ve yaratıcı düşünmeyi sağlamak için farklı materyaller (oyun hamuru, boya, seramik, artık materyaller vs.) kullanılarak sanat etkinlikleri ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Sanat etkinlikleri tek başına olabildiği gibi diğer etkinliklerin tamamlayıcısı olarak da düzenlenmektedir.


Fen ve Doğal Etkinlikleri:
Çocukların ilgisini çekecek yöresel, mesleki ve güncel önemi olan her mekân çocuklar için doğal bir öğrenme alanıdır. Çocukları gözlem yapmaya, problem çözmeye, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yöneltmek amacıyla deneyler, araçları tanıma-kullanma, doğa gezileri- piknikler, dergi ve kitapları inceleme çalışmaları yapılmaktadır.


Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:
Çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yaş grupları göz önünde bulundurularak okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Görsel ve işitsel algı çalışmaları( el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, mekanda konum, mekansal ilişkiler, dinleme, konuşma vb.), dikkat- bellek, temel kavram çalışmaları, problem çözme, el becerisi ile özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları gibi etkinlikler çeşitli kavram kitapları, eğitsel CD’ler ve somut nesneler kullanılarak yapılmaktadır. Yapılan etkinliklerle okuma yazma öğretimi amaçlanmamaktadır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Branş Dersleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk Bakımevinde branş öğretmenleri tarafından çeşitli sosyal faaliyet dersler verilmektedir. Bu faaliyetler Ekim ayında başlayıp dönem sonuna kadar devam etmektedir. Bu aktivitelerle çocukların bilişsel, sosyal ve psiko-motor gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaktadır. Dersler Drama, İngilizce, Beden Eğitimi (jimnastik), Hokey,Santraç,Müzik ve Halk Dansları olup haftanın günlerine göre düzenleme yapılmıştır. Ayrıca her ay düzenli olarak gelen tiyatro grupları bulunmaktadır.

Bunlar dışında Çocuk Bakımevinde belirli günler ve haftalarla ilgili olarak çeşitli törenler ve kutlamalar düzenlenmekte, yıl sonu mezuniyet töreniyle çocukların dönem boyunca yaptığı çalışmalar sergilenmektedir. Yıl içerisinde özel günlerde ailelerin katılımı ile animasyon gösterileri, bahçe etkinlikleri yapılmaktadır.

Çocuk Bakımevinde eğitim programları dâhilinde geziler düzenlenmektedir. Geziler, çocukların doğal ortamda yaparak, yaşayarak öğrenmelerini, gözlem ve araştırma yapmalarını sağladığı için eğitim programı içinde önemli yer tutar. Grupla birlikte uyumlu hareket etme ve dinleme-anlatma becerileri kazanırlar.

Geziler, tanıdıkları çevreden başlayarak daha geniş çevreye yayılacak şekilde planlanır.


Geziye gitmeden önce ailelerden izin alınmaktadır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Günlük Zaman Çizelgesi

Eğitim Durumu Etkinlikler


08.00-08.30 Okula Geliş
08.30-08.50 Serbest zaman etkinlikleri
08.50-09.00 Toplanma ve kahvaltıya hazırlık
09.00-09.30 Kahvaltı
09.30-09.40 Toplanma Temizlik
09.40-12.00 Eğitim Durumu/Etkinlikler
(Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma-Yazmaya hazırlık/Fen ve Doğa/Drama,Geziler
12.00-13.00 Öğle yemeği
13.00-15.00 Dinlenme/Uyuma
15.00-15.30 Toplanma ve kahvaltıya hazırlık
15.30-16.00 İkindi kahvaltısı
16.00-16.45 Eğitim durumu/Etkinlikler
(Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma yazmaya hazırlık/Fen ve Doğa/Drama)
16.45-17.15 Eve dönüş hazırlığı
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Çalışma Programı

Çocuk Bakımevinde uygulanacak eğitim, gelişim, sağlık ve beslenme programları aşağıda belirtilen prensipler içinde hazırlanır. Çocuk Bakımevi Şube Müdürü tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

a) Eğitim ve Gelişim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği 36–72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı esas alınarak hazırlanmaktadır. Çocuk Bakımevinde yılda iki kez veli toplantısı, iki ayda bir sınıf toplantılarımız yapılmaktadır.
Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim müfettişleri tarafından denetlenmektedir.2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı denetleme sonucunda eğitim-öğretim faaliyetleri örnek seviyede bulunmuş Çocuk Bakımevi Müdürlüğümüz teşekkür belgesi almıştır.
Ailelere ve öğretmenlere anne baba tutumları, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında seminerler düzenlenmektedir.Çocuklarımıza sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı eğitimi, trafik ve çevre eğitimi konularında konunun uzmanları tarafından eğitim verilmektedir

b) Sağlık Programı

Çocuk Bakımevinde hemşiremiz görev yapmaktadır. Hemşiremiz gün içerisinde çocukların ilaç takiplerini, ateş takiplerini yapmakta ve ailelere durum ile ilgili bilgi vermektedir. Kaza durumlarında ilk müdahaleyi hemşiremiz yapmaktadır
Yönetmeliklere uygun olarak tüm personelin portör muayeneleri yapılmaktadır.

c) Beslenme Programı

Beslenme; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı şeklinde günde üç öğün olmak üzere verilmekte ve aylık yemek listelerimiz gıda teknikerimiz tarafından çocukların günlük kalori ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmaktadır.
Yemekler bakımevimizin mutfağında hazırlanmaktadır. Yemek listeleri, çocukların severek yiyebileceği, sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmekte, beslenme saatleri öğretmenlerin ve bakıcı annelerin gözetiminde, bakımevi yemekhanesinde gerçekleşmektedir. Aylık yemek listesi ailelere iletilmektedir.
 
Top