Sisin zararları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Sisin zararları nelerdir

Sis genellikle durgun ve kararlı bir hava kütlesinin yere yakın kısımlarındaki şubuharının yoğunlaşması ile oluşmuş, çok miktarda ve dağınık bir biçimde bulunan damlacıklarından ya da buz parçacıklarından oluşmaktadır. Bu ortama gelen f|öneş ışınlan, yansıma ya da dağılmaya uğrayarak atmosfer tarafından tutulduğu için, yeryüzüne kadar ulaşamadığından hava nisbeten karanlıktır. Bu nedenle (gökyüzünün görülememesi ve havanın karanlık olması, insanlar için ürkütücü ve kâsvetli bir tablo ortaya çıkarmaktadır.

Sisi oluşturan yoğunlaşma ürünlerinin çokluğu ve boyutları ile, diğer atmosfer kirletidlerinln cinsi ve miktan, sisin yoğunluğunu ve dolayısıyla görüş uzaklığını belirleyen etkenlerdir. Aslında kirletici partiküllerin etkisiyle oluşan koyu gri renk dikkate alınmazsa sis, difüzyon nedeniyle açık gri ve berrak görünümdedir.

Sisin olumsuz sonuçları ve bir afete dönüşebilmesi, yoğunluğuyla doğrudan ilişkilidir. Sisin yoğunluğunun değerlendirilmesinde esas, yatay yöndeki görüş uzaklığıdır. Sis, dikey yönde ince bir tabaka şeklinde olduğu hâlde, yatay yönde çok daha geniş alanı kaplar ve bu alanda görüş 1 km'nin altına düşer. Sis, aşağıda açıklanan üç olumsuz özelliğinden .kaynaklanan olay lardan dolayı afete dönüşebilen bir doğal tehlike olarak kabul edilmektedir.

Sisin neden olduğu zararlar maddeler halinde şöyle sıralanabilir.

• Kara, hava, denir ve deniz yolu ulaşımını engellemesi,

• Askerî hareketleri olumsuz yönde etkilemesi,

• Psikolojik olarak insanları olumsuz yönde etkilemesi


kaynak:
Cemalettin Şahin'in Coğrafyaya Giriş kitabı
 
Top