Şiirde Gerçeklik ve Anlam

OBir

MEB
Özel üye
Şiirde Gerçeklik ve Anlam
 • Şiirdeki gerçeklik, genellikle somut bir anlayışla sınırlı değildir.
 • Bu gerçeklik, kişinin yalnızca yaşadıklarıyla değil; sezgileri, tasarıları , öngörüleri ve izlenimleriyle de alakalıdır.
 • Şair, şiirinin her okuyan tarafından farklı farklı algılanmasını amaçlar. Her okuyan şiirden farklı farklı manalar kurar. Şair bu nedenledir ki kelimelere yeni yeni anlamlar yükleyerek şiir yazar
 • Şiirde varlığını hisseden okuyucu şiire yönelimi daha ayrı olur.

Modern şiirin özellikleri:
 • Daha çok toplumdan ziyade bireysel duyguların, sevgilerin, yalnızlıkların ön plana çıkarıldığı bir şiir geleneğidir.
 • Şiirlerde genellikle serbest nazım biçemi kullanılmıştır.
 • Çağrışım yönünden sembollerle yüklü zengin ifadeler vardır.
 • Genellikle somuttan çok soyuta, ruha hitap eden şiirlerdir.
 • Şiirler, ölçü ve kafiye arayışı yoktur

Şiirde Yorum
 • Okuyucun şiiri kendi geçmişine, birikimlerine, dünya algısına, özelliklerine, kültürüne, zevkine göre anlamlandırması ve yeni manalar çıkarılmasına yorum denir

Güzel bir yorum için:
 • Öncelikle şiirin biçimsel özelliklerini, şairin dil ve üslubunu, şiirin temasını belirlemek gerekir.
 • Şiirin hangi şartlarda yazıldığı, dönemin genel özellikleri bilmek gerekir.
 • Şairin edebi kişiliğine ( zihniyetine) bakmalıyız.
 • Şairin hangi akımda, grupta olduğunu , Şiirin bağlı olduğu akımın özelliklerini iyi bilmemiz gerekir.
 • Şiirin içinde tek bir mana aramak yerine şiirin birden çok anlam taşıdığını dizelerde farklı manalar olduğunu bilmemiz gerekir.
 
Top