• Yazarlık... E-COZUM.NET
    Fikirlerinizi/yazılarınızı yayınlayabileceğiniz elit bir platform arıyorsanız; E-COZUM.NET doğru adres! Detaylar BURADA ...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Sezen Aksu - Tutuklu Kaldım Şarkı Notası

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Sezen Aksu - Tutuklu Kaldım Şarkı Notası

Ben sende tutuklu kaldım
Kendi hayatımdan çaldım
Yedi cihan dolandım
Bana mısın demiyorne sen den ön ce si
fa fa fa mi re do

ne sen den son ra sı
la la la fa solla sol

REKLAM

ads by AdMatic
ay rı lık a man
la la la la fa solla

ö lüm den ya man
sol sol sol sol mi fasol

geç mi yor za man
fa fa fa fa re mifa

geç mi yor
sol la sol

Ben sen de tu tuk lu kal dım
sol la si sol fa fami redo fa doremifa

ken di ha ya tım dan çal dım
fa sol la fa mi redo fa mi doredoremi

ye di ci han do lan dım
mi fa sol lalasol fa mifa re

redosi lasolfa lasolfa

ba na mı sın de mi yor
re mi fa sol mi. re fa mire do sol

do re mi fa sollasisol

sol la si sol fa famiredo fa
 
Top