Şeytan ve İlk Günah

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Şeytan ve İlk Günah

Bütün mitolojilerde kötü varlık anlamına gelen şeytan (iblis) (kötü melek) sözcüğünün kökü Ibranİcedlr. Düşman anlamını veren «başlatan» sözcüğünden türetilmiştir.

Yabancı dillerde şeytan sözcüğünün karşılığı kökü Latince olan «Diabolos»dur. İngilizceye «Devil» olarak girmiştir

Mitolojilerde ve ilkel dinlerde şeytan genel olarak insan biçiminde, boynuzlu, sivri kulaklı, çatal ayaklı ve kuyruklu olarak tasarlanmıştır.

Yahudi, Hıristiyan ve İslam dinleri, şeytanın önce Tann katında bulunan bir melek olduğunu, ancak Adem Peygambere boyun eğmediği için Tann tarafından kovulduğunu anlatırlar. Şeytanın Tann katından kovulması onu bütün kötülüklerin anası durumuna getirmiş, o zamandan beri insanlara kötülük yaptıranın, onlan doğru yoldan saptıranın şeytan olduğu tasarlanmıştır.

Ateşten yaratılan şeytan, topraktan yaratılan Adem’in önünde boyun eğmemiş, secde etmemiştir. Şeytan bu davranışıyla Tanrı buyruğuna karşı gelmiş, Tanrı katından, gökten, cennetten kovulmuştur.

Böylece şeytan yeryüzüne inmiş, kıyamet gününe dek insanları doğru yoldan saptırmayı kendisine görev edinmiştir. Şeytanın simgesi olan yılan Adem’e ilk günahı işletmiştir.

ilk günah önce Yahüdilerîn kutsal kitabi Tevrat’ın tekvin bölümünde yer almış; Hıristiyanların İncirinde, Müslümanlann Kuran’ında da ilk günaha yer verilmiştir.

Tevrat’ın tekvin bölümünde ilk günah şöyle anlatılır:

Tanrı Yehova, ilk erkek olan Adem’i bahçıvanlık yapması için cennet bahçesine koymuş. Ona bahçedeki ağaçlarda bulunan bütün meyvaları yiyebileceğini, sadece yenildiği zaman insana iyiyle kötüyü ayırt etme gücü kazandıran elmayı yememesini buyurmuş.

İnsanın İyilik ve kötülükleri tanıdığında Tanrı'ya başkaldıracağını. ona boyun eğmeyeceğini düşünen şeytan, Adem'e elmaları yedirmek için yol aramaya başlamış. Yılan kılığına girip Havva’ ntn yanına gitmiş, Adem'e elmaları yedirmesi için ona yol göstermiş. Onu Adem’in Tanrı’nın bahçıvanı olacağına, bahçenin sahibi olmasının daha iyi olacağına inandırmış. Bu inancın etkisiyle Havva ağaçtan bir elma koparmış, yarısını kendisi yemiş, yarısını kocası Adem'e yedirmiş. Bu duruma kızan Tanrı onları lanetlemiş.

Hıristiyan dininde ilk günah insanların mutsuzluğunun temel nedeni sayılır. İsa İnsanların işlediği ilk günahı Tann katında bağışlatmak, onları huzura kavuşturmak için kendini feda etmiş.

İslam dininde Tanrı ilk günahı işleyen Adem'in af dilemesini, tövbesini kabul eder. Ancak Adem ile Havva'yı cennetten kovar. Ontan yeryüzüne gönderir. Cennetten kovulan Adem ile Havva birbirlerinden ayrılırlar. Adem şeytan adasına düşer. Burada iki yüz yıl Tanrı’dan af diler, ilk günah için tövbe eder. İki yüz yıl sonunda Cebrail tarafından Arafat’a götürülerek yeniden Havva'yla buluşturulur.

Özcan Köknel, Yaşamın Zaferi
 

Top