Şeyh Galip Sözleri

 • Konuyu açan Konuyu açan ZeyNoO
 • Açılış tarihi Açılış tarihi

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Şeyh Galip Sözleri

 • Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir.
  Miyan-ı aşıkanda iştiharım varsa sendendir.

 • Benim feyz-i hayâtım hâsılı rûh-ı revânımsın.
  Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir.

 • Ne kadar bilmese de halk hüner-mendi tanır.
  Ne kadar bilmese de halk hüner sahibini tanır.

 • Vakt-ı şâdî de gelir mevsim-i mihnet de geçer.
  Dert mevsimi geçer, neşe vakti de gelir.

 • Su uyur düşman uyur haste-i hicrân uyumaz.
  Su uyur, düşman uyur, ayrılık hastası uyumaz.

 • Hayret-dih-i cân o çeşm-i şehbâz / Âhû-yi füsûn kebûter-i nâz.
  Cana hayret veren o şahbaz göz, o büyü ceylanı, naz güvercini.

 • Bilmem ne füsûndu ol fesâne / Dûzah haberin getirdi câne.
  Bilmem o efsane ne büyü idi, cana cehennem haberini getirdi.

 • Korkutmağa düşme bî-mahaldir / Vuslat dediğim benim eceldir.
  Korkutmaya çalışma, yersizdir. Benim vuslat dediğim eceldir.

 • Cân oldu piyâle-nûş-ı hasret / Çeşm oldu güher-fürûş-ı hasret.
  Can hasret kadehini içer oldu, göz ayrılık cevherlerini (gözyaşlarını) satar oldu.

 • Zannetme ki şöyle böyle bir söz / Gel sen dahi söyle böyle bir söz.
  Şöyle-böyle bir söz zannetme. Söyleyebiliyorsan gel sen de böyle bir söz söyle.

 • Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen / Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen.
  Kendine iyi bak çünkü alemin özüsün sen. Varlıkların gözbebeği olan insanoğlusun sen.

 • Fârığ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni / Böyle yazmış alnıma kilk-î kazâ sevdim seni / Ben bu sözden dönmezem devreyledikçe nüh felek / Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni.
  Yüzbin cefâ etsen vazgeçmem, bir kere sevdim seni. Kazâ ve kader kalemi alnıma böyle yazmış; seni sevdim bir kere. Dokuz gök döndükçe bu sözden dönmem: Sevdim seni; yer ve gök aşkıma şâhid olsun.

 • Şiir mumdan kayıklarla alev denizini geçmeye benzer.

 • Her renge boyan da renk verme.

 • Vücut, ruhun bineğidir.
 • Gâh kar yağıyordu,gâh karanlık.
 
Geri
Top