Seneti Icraya Vermek Için Ne Yapmak Gerekir

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Ödenmeyen senet için eğer senet bankaya verilmişse ve ya noter ile bir protesto yollanmış ise protesto tarihinden hemen sonra , eğer verilmemişse ödeme tarihinden hemen sonra icraya vermek suretiyle icra takibi talebinde bulunulabilir. Takip borcunun borcunu devlet zoruyla ödemesi için gerçekleştrilen işlemleri tanımlar.

  • Alacaklı ilamlı (mahkeme kararlı), ilamsız ve kambiyo senetlerine özgü olmak üzere 3 çeşit takip vardır.
  • Senede bağlı icra kambiyo senedine özgü takip yolunu izler.
  • İcra takibi talebinde bulunmak için bir avukat ile anlaşabilceğiniz gibi kendiniz de en yakın icra dairesine gerekli başvuruyu yapabilirsiniz. İcra takibine başvurulduktan sonra İcra dairesi tarafından bir dosya hazırlanır ve borçluya bir tebligat (ödeme emri ) gönderilir. Bu ödeme emrinde borçlunun borcunu on gün içerisinde ödemesi gerektiği yer alır. Ayrıca dosyanızın numarasını almanızda mutlaka gereklidir. Böylelikle durumunu e-devletten ve ya icra dairesinden öğrenebilirsiniz.
  • Alacaklının başvuru yaparken senedin aslını veya borçlu sayısı kadar örneğini talebe eklemesi şarttır. Eğer bankaya başvurulmuş ve senet oraya verilmişse senedin arkalı önlü onaylı bir örneğinin dosyaya eklenmesi yeterlidir.
  • Eğer borçlu herhangi bir itirazda bulunacaksa 5 iş günü içerisinde bulunma hakkına sahiptir. Bulunmamışsa belirtilen sürede borcunu ödemek zorundadır.
  • Borçlu senedi ödemediği durumda senedin 3 yıl gibi bir zaman aşım süresi mevcuttur. Ancak alacaklı icra dairesine başvurduğunda bu 3 yıllık süre durur ve yeniden bir 3 yıllık bir zaman aşım süresi verilir.
  • Eğer borçlu borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu kanıtlar mal beyanında bulunursa ve herhangi bir geliri ve mal varlığının olmadığını ispat ederse alacaklı bu senedi borçlunun kendisinden talep edemez . Bu durumda harhangi bir şekilde bu borçlu gelir elde edecek bir işte çalışmaya başlarsa bu senet borçlunun aylık maaşının dörtte biri alınarak tahsil edilir. Ve ya borçlu herhangi bir mal varlığı edinirse haciz işlemleri bu mal varlığı üzerinden yürütülmeye başlanır ve o mal varlığı satılmak usulüyle borç ödenir. Tabi tüm bunların olması için icra dairesine borçlunun kazanç elde ettiğine dair bir bildirimde bulunulması gerekir.
 
Top