Sanat Dallarıyla Ilgili Sıkça Sorulan Sorular

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Tevdi Edilen “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” Kimlere Verilmektedir?
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere, özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyindeki çalışmalarıyla kültür ve sanatımızın yücelmesine katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşları Devlet adına ödüllendirme amacını taşımaktadır.


Ödüller Yönetmeliği gereğince Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema, kütüphanecilik v.b. kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarında ortaya koyduğu üstün nitelikli eser ve çalışmalarından dolayı her yıl, T.C. uyruklu, yaşayan kişilere ve topluluk ya da kuruluşlara verilir.

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Gerçek ve Tüzel Kişilerce Sergiler İçin Talep Edilen Salon Tahsislerinde İzlenen İşlemler Nelerdir?
Etkinliğin adı, tarihi, süresi ve talep edene ilişkin bilgilerin yer aldığı dilekçe ile Ankara için, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne veya Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü’ne Ankara dışı için ise İllerde bulunan Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvuruda bulunulmaktadır. 15 gün süre içerisinde değerlendirilen dilekçeler sergi salonlarının tahsis durumu göz önünde bulundurularak 09.10.2010 tarih ve 27724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan göre tahsis edilmektedir.

Ayrıca, 2252 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun 5/c maddesi ve Döner sermayeleri Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ( ) uyarınca çıkarılan yönerge doğrultusunda Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanlarda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, yönerge ekinde yer alan listede belirtilen ücretler doğrultusunda, kültürel, bilimse, sanatsal ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir. Taleplerin ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Yurtiçi Ve Yurtdışında Gerçekleştirilen Plastik Sanatlarla İlgili Etkinlikler Kapsamında Genel Müdürlüğümüzce Yürütülen İşlemler Nelerdir?
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen bienal, trienal, yarışma, sergi vb. etkinliklerle ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlara duyurular yapılarak söz konusu etkinliklere doğrudan müracaat ederek katılımın sağlanması yönünde yazışmalar yapılmaktadır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Bakanlığımızca Devlet Koleksiyonuna Eser Kazandırılmak Amacıyla, Satın Alma İşlemleri Nasıl Yürütülmektedir?
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı plastik sanatlar alanında hizmet veren Resim Heykel Müzelerinin kolesyiyonunu zenginleştirmek ve gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak amacıyla: 09.10.2010 gün ve 27724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yer alan "Korunması gerekli Plastik Sanatlar ve Türk Süsleme eserlerin müzelere alınması uygun görünenlerden eser sahibinin rızası ve Müze kurulunun takdir değer üzerinden satın alma" hükmü gereğince satın alma işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Resim ve Heykel Müzelerinde Dia Çekimi İçin Başvurular Nasıl Yapılır?
Dia çekimi 09.10.2010 tarih ve 27724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 32. ve 33. maddeleri uyarınca yapılmaktadır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Her Türlü Anıt, Heykel, Büst ve Şehitlik Yapımı Projelerine Bakanlığımızca Maddi Destek Sağlanmakta mıdır?
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce mevzuat gereği olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen Anıt, Heykel, Büst ve Şehitlik yapımı projeleri bütçe olanakları dahilinde değerlendirilmekte ve uygun görülen projelere maddi destek sağlanmaktadır.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Gerçekleştirdiği Konser ve Diğer Etkinlikler Hakkında Nasıl Bilgi Sahibi ve Haberdar Olabiliriz?
Genel Müdürlük, gerçekleştirdiği bütün etkinlikleri adresinde yayın yapmakta olan web sitesi üzerinden yılın 365 günü duyurmaktadır. Ayrıca yazılı basın (gazete, dergi v.s.) aracılığıyla haberdar olmak mümkün olduğu gibi, yine Genel Müdürlüğümüzün Internet sitesinde yer alan sanat kurumlarımızın iletişim bilgileri aracılığıyla da halkımızın arzu edilen konuda bilgi sahibi olması mümkündür
.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Özel Tiyatrolar Ne Şekilde Desteklemektedir?
Ülkemizde faaliyet gösteren özel tiyatroların mali açıdan desteklenmesi amacıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında, özel tiyatroların projelerine Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü destek sağlanmaktadır. Başvurular, “profesyonel, amatör ve geleneksel” kategorilerde değerlendirilmekte olup profesyonel ve amatör tiyatroların projeleri “yetişkin ve çocuk” oyunları şeklinde alt kategoriler olarak ele alınmaktadır.
 
Top