Saklı umutların güne çıksın, bahtınla buluşsun!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
İçimden geldiği gibi sesleniyorum
Kalbimin sahibine yönelip derleniyorum, sessizce içerliyorum
Çaresizliğme üzülüyorum, edepsiz halimle titreyip, kal etmeye azmediyorum
Yarab sahibimizsin, sen hiçbir şeye muhtaç değilsin, niyazı bekleyen bir mihenksin


Kalbin nazargah olduğunu söyleyensin
Zafiyet içinde olduğumuzu, hatalar içinde yol aldığımızı bildirensin
Hatta aklımızı kullanamadığımızı söyleyensin, irade için azmi öğütleyensin
Hanif kul olmamız için yol gösterensin, mağfiret içinde lütfeden ne güzel sahipsin


En yakınımızda bulunan vazgeçilmezsin
Gaflet ve dalaletimizde ikaz eden, işaret taşlarını gözteren tek adressin
Nefsimizi terbiye etmemizi, vakıalardan ders çıkartmamızı hassaten öğretirsin
Ne kadar sabırlı bir yarsin, müddet-i nefese kadar bekleyen bir aşk-ı hakikatimsin


Kulun için gayret eden bir muhabbetsin
Hata ve günaklarını affetmek için vesileler halk eden halin kendisisin
Kanaati hakkıyla deruhte eden, sabır içinde kulunun tevbesini bekleyen zarifsin
Halimiz aşikar,zafiyetlerimiz dinmez avuntular hep yüreğimizi yakar ki affedensin


Samimi olmamızı dileyen hakikatsin
Vefayı öğreten en naif bir farksın, rahmetin adresini gösteren kanaatsin
En sevgiğin hürmetine, razı olduğun kulların kadrince umutlarımızı kabul eyle
Günahkarız, aklını hiç kullanmayan avuntularız ve yalnız sana muhtacız ,affeyle


Her lahza bübarektir, çünkü senindir
Kadrine eriştiğimiz gecelerin hürmetine mağfiretinde esirgeme
Ruhumuzun bizarlığını, kalbimizin halsiz ve şevksiz edebini, inşirahına ram eyle
Her anımızda azmimiz senin için olsun,cehdimiz aşkınla buluşsun,ne olur esirgeme


Kanatsız bir kuş gibiyiz, çaresisiz
Sanki mahzun nefesler gibi acziyet içinde kapına gelen sefiliz
Elhak hakikatlerinden yıllarca habersiz birşekilde vakit geçiren biçareleriz
Sen bilirsin, tevbe eden kulunu geri çevirmeyensin, çünkü sen bizim Rabbimizsin


Masum nefeslerin halindesin
Ruhların müddetini bilen ve tayin eden bizzat malik olan sersin
Ne kadar medhetsek ve bir ömür bahşetiğin nimetleri dile getirsek dilemezsin
Sen sadakati ve nihayetin halisliğini dileyen Rabsin,mübelliği olan bir adaletsinMustafa CİLASUN
 
Top