Ruhun bayram etmeli, kalbin deruhte eylemeli!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Nefsimden kal etmiyorum
Aklıma geldiği nispette düşüncelerimi hasretmeyi dilemiyorum
Akıl ve izanın perdelerini çekiyorum, lal halinde ki ruhuma tevessül ediyorum
Yazdıran erkin zatında ki acziyetimi teslim ediyorum, alıp götüren ne bahsediyrum


Talim ve terbiye kalp içindir
Akıl mutlak olan hakikatin firkatine ram olmak için sebeptir
Vicdan sahipsiz değil, ötenin lisanından demlenen bakirdir, düşünmek niyedir
Hidayete talip olmak aklın ve idrakin gereğidir, asilik hangi halin bir sefilliğindir


Tohumu bir düşün nedir
Toprak neden sessizlik içinde sabreden bir naib-i ülfettir
Vakit kimin tasarrufunda bulunan aşk-ı emindir, fikretmek bunun için bilinçtir
Ruhunu merak et,kalbini sadece yürek mi sual et nedir,aklının bizzat mahal yeridir


Seni muhatap kabul eden kimdir
Neden hesap ve mühlet bahşedilen zenginliktir,dikkat niyedir
Arı bak yaparken, kelebek rengaren uçarken hilkatleriyle niye ahit içindedir
Av mı olacsaksın, yoksa avcımı, iraden emniyetin içindir, zafiyet neden hüzünlüdür


Nefsine zülmetme, onu ehilleştir
Bedevinin hali neden çok garipsenir, nitelik ruhun ahengidir
Nizamsız nefs sanki akortsuz bir saz gibidir, asla uyum içinde olmayan delidir
İşte akletmek ve idrak ile iradi bukunmak demek, ahir için hesap edilmesi gerektir


Özürlü insan acziyetini bilir
Özürsüz olan ise onun derdiyle dertlenmeyi gaye edinen nefestir
Aç ve susuz olan hangi can olursa, merhamet edilmek için düşünmek niyedir
Rahmetin ve mağfiretin sahibi ve maliki aşikar olan bizzat Rabbimiz değilmidir


Her ecri zatına mal eyleme
Sana bahşedilen nefesi ve takati tefekkür etmek için çok geçikme
Kırmak ve dökmek için sakın bir hesaba girme, gönül sadece senin değil gülme
Hiçten var olan emanetsin, bir hesabın lahzasında ki kefensin, düşünmeden etme


Bayram, varlık adına değil
Safahat için hiç değil, bahaneler ile tatile çıkmak nasıl bir hal eğil
Ölüm içinde yaşamalı, tenin cezbeden bir eda ile salınmamalı, maharet değil
Mahzun ve mağdur nefesleri sevindir, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret et, ziyan değilMustafa CİLASUN
 
Top