Ritim Nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Ritim Nedir?

Ritim, çeşitli aletlere vurarak çıkarılan, düzenli ve akıcı seslerin oluşturduğu mü******
Çoğu adın Türkçesi tam olarak olmadığı için İngilizce olarak kalabilir

Ritm

Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem

Ritm
Ritm vurmalı çalgıların ve perküsyonun temelidir

Evrende her şey, düzenli hareket halindedir
Evrenin sürekliliği, hareketin ritmik yinelenmesine bağlıdır


Güneşin dairesel ritmik hareketi ana ritimdir ve biz, bu ana ritme bağlı olarak ortaya çıkan bir dizi ritm yumağının içerisinde yaşamaktayız
Evrendeki hareketin tutarlılığı insanda güven duygusu yaratır
Güneş eğer bir gün doğmazsa tüm yaşam biçimlerimiz alt üst olur

Biz, ritmik olmayan şeyleri dışlarız, tutarlılık ararız
Tutarlı hareket eden insana güvenilir
Evrendeki hareketin bir ritmik düzen içerisinde olduğunu kitaplar yazmasa da bunu günlük yaşantımızda algılarız

İki ayağının üzerinde dik durabilmek dengeli ve güvenilir insan duygusu yaratır

Ağaçları yok ederek sel felaketine neden oluruz
Kalp atışlarımızda ritm bozukluğu görüldüğü zaman tehlike var demektir
Doğada var olan bir ritmin bozulması, diğer ritmlerin bozulmasını beraberinde getirir
Doğada birbirinin yaratıcısı olan veya birbirinin tamamlayıcısı olan ritmlerin beraberliğindeki uyum, ahenktir, estetiktir
Evrende, birbirine bağlı iç içe geçmiş ritmlerin holistik yapısı biyolojik olarak insan bedeninde aynen karşımıza çıkar

Müziğe gelince; müzikteki ritm ve ezgi doğayla bire bir örtüşen güçlü duyguları bize verir; tutarlılık, güven, denge, estetik, uyum

Bir dere ritmik akar, kenarındaki ağacı ritmik besler, ağacın dalları, yaprakların dizilişi, çiçekleri ritmiktir

“Yaratıcılık, doğadaki ritmi sezmekle başlar” der sanat eğitimcileri
Bir insanın ritim duygusunun eğitim yoluyla geliştirilmesi, onun doğa ile uyumunu desteklemek ve güçlendirmek demektir

Bu arada, ritmi en anlaşılır biçimde öğreten ders müzik dersidir

Bilinmelidir ki ritm, sadece müziğin konusu değildir
 
Top