• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Plaj Voleybolu Oyun Kuralları

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
KURAL 17 HÜCUM VURUŞU

17.1 TANIM

17.1.1 Servis ve blok hariç olmak üzere, topu rakibe yönelten bütün vuruşlar “hücum vuruşu” olarak değerlendirilir.

17.1.2 Hücum vuruşu, top bütünü ile file dikey düzlemini geçtiği veya bir blokçuya temas ettiği anda tamamlanmış olur.

17.1.3 Oyuncu topla temasın kendi oyun boşluğunda yapılmış olması kaydıyla herhangi bir yükseklikte hücum vuruşu yapabilir.(Kural 11.4)

17.2 HÜCUM VURUŞU HATALARI

17.2.1 Bir oyuncu rakip takımın oyun boşluğu dahilinde topa vurursa(Kural 15.1.2)

17.2.2 Bir oyuncu topu harice vurursa (Kural 11.4)

17.2.3 Bir oyuncu topa parmaklarıyla yön vererek açık elle “tipleme veya çekme” yapıp hücum vuruşunu tamamlarsa

17.2.4 Bir oyuncu rakibin servisine top bütünüyle filenin üst kenar seviyesinin üstündeyken hücum vuruşunu tamamlarsa

17.2.5 Bir oyuncu parmaklarla baş üzerinden gidiş istikameti kendi omuz çizgisine dik olmayan bir pas atarak hücum vuruşunu tamamlarsa İstisna: Takım arkadaşına pas vermesi durumuKURAL 18 BLOK

18.1 TANIM

Blok; fileye yakın olan oyuncuların, rakip sahadan gelen topu durdurmak için file üst kenar seviyesinden daha yükseğe uzanarak yaptıkları harekettir.

18.2 BLOK YAPAN OYUNCULARIN VURUŞLARI

Bloktan sonraki ilk vuruş, blokta topa dokunmuş olan da dahil, takımın herhangi bir oyuncusu tarafından yapılabilir.

18.3 RAKİBİN BOŞLUĞUNDAKİ BLOK

Blok esnasında hareketi rakip oyuncunun oyuna engel olmamak kaydıyla, bir oyuncu ellerini ve kollarını filenin ötesine geçirebilir.Ancak rakip bir hücum vuruşu yapıncaya kadar, filenin ötesinde topa dokunmasına müsaade edilmez.

18.4 BLOK TEMASI

18.4.1 Blok teması bir takımın vuruşu olarak sayılır. Blok yapan takım blok temasından sonra sadece iki vuruş daha yapabilecektir.

18.4.2 Temasların, bir hareket esnasında yapılmış olması kaydıyla bir veya daha çok blokçu tarafından topa birbiri ardına (çabuk ve devamlı) temas edilebilir.Bu vuruşlar takımın sadece bir vuruşu olarak sayılır.(Kural 18.4.1)

18.4.3 Bu temaslar vücudun herhangi bir kısmı ile yapılabilir.

18.5 BLOK HATALARI

18.5.1 Blokçu, rakibinin hücum vuruşundan önce yada aynı anda rakibinin boşluğunda topa değerse (Kural 18.3)

18.5.2 Bir oyuncu antenlerin dışından rakibinin boşluğunda topa blok yaparsa,

18.5.3 Bir oyuncu rakibinin servisine blok yaparsa,

18.5.4 Top bloktan harice gönderilmişse
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
KURAL 19 MOLALAR

19.1 TANIM

Mola kurallara uygun bir oyun duraklamasıdır ve 20 sn. sürer.

19.2 MOLALARIN SAYISI

Her takımın her sette en çok 2 mola hakkı vardır.

19.3 MOLA İçİN TALEP

Molalar top oyun dışındayken ve hakemin servis düdüğünden önce resmi el işaretini yapmak suretiyle oyuncular tarafından talep edilebilir. Molalar oyunun tekrar başlamasına gerek olmaksızın birbirini takip edebilir.

19.4 KURALLARA UYGUN OLMAYAN TALEPLER

Diğer durumların yanı sıra aşağıda sıralanan mola talepleri uygun görülmez. a)Top oyunda iken veya servis atma düdüğü anında veya sonrasındaki (Kural 19.3) b)Müsaade edilen mola sayısını aşan (Kural 19.2) oyunu etkilemeyen veya geciktirmeyen kurallara uygun olmayan duraklama talebi aynı sette tekrar edilmemek kaydıyla herhangi bir ceza verilmeden reddedilmelidir. (Kural20.1.b)KURAL 20 OYUNU GECİKTİRMELER

20.1 GECİKME TÜRLERİ

Oyunun yeniden başlamasını önleyen bir takımın kurallara uygun olmayan hareketi bir geciktirmedir ve diğer durumların yanı sıra aşağıdaki halleri içerir. a)Oyuna başlama işareti aldıktan sonra molayı uzatmak b)Kurallara uygun olmayan bir talebi aynı sette tekrarlamak (kural 19.4) c)Oyunu geciktirmek (Rallinin bitimi ile servis düdüğünün arası maksimum 12 saniye)

20.2 GECİKTİRME CEZALARI

20.2.1 Bir sette bir takımın oyunu ilk geciktirmesi “GECİKTİRME UYARISI” ile cezalandırılır.

20.2.2 Aynı set içinde aynı takımın herhangi bir türdeki ikinci ve müteakip geciktirmeleri hata teşkil eder ve “GECİKME İHTARI” ile cezalandırılır.(Top Kaybı)
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
KURAL 21. İSTİSNAİ OYUN DURAKLAMALARI

21.1 SAKATLANMA

21.1.1 Top oyunda iken ciddi bir kaza meydana gelirse, hakem derhal oyunu durdurmalıdır.Daha sonra servis tekrarlattırılır.

21.1.2 Sakatlanmış oyuncuya bir sette 5 dakikalık iyileşme süresi verilir. Bu süreden sonra oynayıp oynamayacağına yalnız oyuncunun kendisi karar verebilir.Eğer oyuncu iyileşmezse takımı eksik ilan edilir. (Kural 7.5.3, 9.1)

21.2 HARİCİ MÜDAHALE

Oyun esnasında eğer herhangi bir harici müdahale olursa oyun durdurulmalı ve servis tekrarlattırılmalıdır.

21.3 UZATILMIŞ DURAKLAMALAR

Eğer beklenmeyen koşullar nedeniyle maç kesilirse, bu takdirde baş hakem organizatör ve varsa kontrol komitesinin bir üyesi, normal koşulların yeniden tesisi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verirler.

21.3.1 Toplam 4 saati aşmamak kaydıyla, oyunda bir veya daha fazla duraklama meydana gelmesi halinde maç yeniden başlatılırsa, a)Aynı oyun alanında; kesilmiş olan set, aynı sayı ve oyuncularla devam edecektir.Daha önce oynanmış setlerin sayıları da aynen kalacaktır. b)Başka bir oyun alanında; kesilmiş olan set iptal edilir ve aynı oyuncularla yeniden oynatılır.Daha önce oynanmış setlerin sayıları aynen kalacaktır.

21.3.2 Toplam 4 saati aşan bir yada daha fazla duraklama meydana geldiğinde, tüm maç yeniden oynatılacaktır.KURAL 22 FASILALAR VE OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ

22.1 OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ

İlk iki sette her 10 sayıdan sonra, üçüncü sette ise kaybedilen her 5 sayıdan sonra takımlar oyun alanlarını değiştirirler.

22.2 FASILALAR

22.2.1 Setler arasındaki fasılalar 1 dakika sürer. 1-1 set eşitliği halinde bu sürede baş hakem kur’a atışı yapar. (Kural 8.1)

22.2.2 Set içindeki oyun alanı değişimlerinde takımlara süre tanınmaz.Eğer saha değişimi gerekli zamanda yapılmamış ise hata fark edildiği anda yapılır.Skor aynen kalır.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
KURAL 23 HATALI DAVRANIŞ

Takım üyelerinden birinin resmi görevlilere, rakip oyunculara, takım arkadaşlarına veya seyircilere yönelik hatalı davranışı, yapılan davranışın derecesine göre dört ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır.

23.1 ÇEŞİTLERİ

23.1.1 ANTİ SPORTİF DAVRANIŞ: Münakaşa etme, korkutma, vs.

23.1.2 KABA DAVRANIŞ: Terbiye ve ahlak prensiplerine aykırı hareket atmek, verilen kararlara uymamak

23.1.3 SALDIRGAN DAVRANIŞ: İtibar düşürücü veya hakaret edici sözler veya hareketler

23.1.4 TECAVÜZ : Fiili saldırı yada saldırıya niyetlenme

23.2 CEZALAR

Hatalı davranışın neticesine bağlı olarak, baş hakemin kararına göre uygulanacak cezalar şunlardır(Bunlar müsabaka cetveline kaydedilmelidir.)

23.2.1 HATALI DAVRANIŞI UYARMA Sportmenliğe yakışmayan davranış için hiçbir ceza verilmez, ancak oyuncu aynı sette benzeri davranışın tekrarına karşı uyarılır.

23.2.2 HATALI DAVRANIŞI CEZALANDIRMA Kaba davranış için takım servis kaybı ile cezalandırılır veya rakibinin servis atıyor olması halinde rakibine bir sayı verilir.

23.2.3 Sadece tekrarlanan kaba davranış ihraç olarak cezalandırılır.Cezalandırılan oyuncu oyun alanını terk eder ve takımı eksik ilan edilir.

23.2.4 DİSKALİFİYE Saldırgan davranış ve tecavüz için oyuncu oyun sahasını terk etmelidir.Takımı maç için eksik ilan edilir.

23.3 CEZA TABLOSU

Hatalı davranışın aynı sette aynı şahıs tarafından tekrarlanması aşamalı olarak ceza tablosunda gösterildiği şekilde cezalandırılır. Saldırgan davranış veya tecavüz nedeniyle diskalifiye için, daha önce başka bir cezanın verilmiş olması şart değildir. Bir oyuncu hatalı davranışı nedeniyle bir sette birden fazla defa cezalandırılabilir.

23.4 SET ÖNCESİ VE SETLER ARASINDAKİ HATALI DAVRANIŞLAR

Setlerden önce yada setler arasında meydana gelen herhangi bir hatalı davranış (Şekil 9) uyarınca cezalar müteakip sette tatbik edilir.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
KURAL 23 HATALI DAVRANIŞ

Takım üyelerinden birinin resmi görevlilere, rakip oyunculara, takım arkadaşlarına veya seyircilere yönelik hatalı davranışı, yapılan davranışın derecesine göre dört ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır.

23.1 ÇEŞİTLERİ

23.1.1 ANTİ SPORTİF DAVRANIŞ: Münakaşa etme, korkutma, vs.

23.1.2 KABA DAVRANIŞ: Terbiye ve ahlak prensiplerine aykırı hareket atmek, verilen kararlara uymamak

23.1.3 SALDIRGAN DAVRANIŞ: İtibar düşürücü veya hakaret edici sözler veya hareketler

23.1.4 TECAVÜZ : Fiili saldırı yada saldırıya niyetlenme

23.2 CEZALAR

Hatalı davranışın neticesine bağlı olarak, baş hakemin kararına göre uygulanacak cezalar şunlardır(Bunlar müsabaka cetveline kaydedilmelidir.)

23.2.1 HATALI DAVRANIŞI UYARMA Sportmenliğe yakışmayan davranış için hiçbir ceza verilmez, ancak oyuncu aynı sette benzeri davranışın tekrarına karşı uyarılır.

23.2.2 HATALI DAVRANIŞI CEZALANDIRMA Kaba davranış için takım servis kaybı ile cezalandırılır veya rakibinin servis atıyor olması halinde rakibine bir sayı verilir.

23.2.3 Sadece tekrarlanan kaba davranış ihraç olarak cezalandırılır.Cezalandırılan oyuncu oyun alanını terk eder ve takımı eksik ilan edilir.

23.2.4 DİSKALİFİYE Saldırgan davranış ve tecavüz için oyuncu oyun sahasını terk etmelidir.Takımı maç için eksik ilan edilir.

23.3 CEZA TABLOSU

Hatalı davranışın aynı sette aynı şahıs tarafından tekrarlanması aşamalı olarak ceza tablosunda gösterildiği şekilde cezalandırılır. Saldırgan davranış veya tecavüz nedeniyle diskalifiye için, daha önce başka bir cezanın verilmiş olması şart değildir. Bir oyuncu hatalı davranışı nedeniyle bir sette birden fazla defa cezalandırılabilir.

23.4 SET ÖNCESİ VE SETLER ARASINDAKİ HATALI DAVRANIŞLAR

Setlerden önce yada setler arasında meydana gelen herhangi bir hatalı davranış (Şekil 9) uyarınca cezalar müteakip sette tatbik edilir.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
BÖLÜM 8 : HAKEM GRUBU VE USULLERKURAL 24 HAKEM GRUBU VE USULLER

24.1 OLUŞUM

Bir maç için hakem grubu aşağıdaki görevlilerden oluşur - Baş hakem - Yardımcı hakem - Yazı hakemi - Dört (iki) çizgi hakemi

24.2 USULLER

24.2.1 Maç esnasında sadece baş ve yardımcı hakemler düdük çalabilirler

a) Oyunu başlatan servis atışı için işareti baş hakem verir.

b)bir hata yapıldığından emin olmaları ve hatanın nevini teşhis etmeleri halinde baş ve yardımcı hakemler topun öldüğünü işaret ederler.

24.2.2 Bir oyun duraklaması esnasında baş ve yardımcı hakemler bir takımın talebini kabul yada reddettiklerini belirtmek için düdük çalabilirler.

24.2.3 Hakemler topun öldüğünü işaret eden düdüğü çaldıktan hemen sonra resmi el işaretleri ile aşağıdaki hususları belirtmek zorundadırlar. (Kural 29.1)

a)Servisi kullanacak takımı

b)Hatanın nev’ini

c)Hatayı yapan oyuncuyu
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
KURAL 25 BAŞ HAKEM

25.1 DURUŞ YERİ

Baş hakem filenin bir ucuna yerleştirilmiş bulunan hakem sandalyesinde oturarak veya ayakta durarak görevlerini yerine getirir.Görüş alanı filenin üst kenar seviyesinin yaklaşık 50 cm yukarısında olmalıdır. (şekil 6)

25.2 YETKİLERİ

25.2.1 Başhakem, maçı başından sonuna kadar yönetir. Maç esnasında takımların tüm mensupları ve görevliler üzerinde otorite sahibidir.Müsabaka devamınca baş hakemin kakarları kesindir.Hataya düştüklerini fark ettiği takdirde, başhakem diğer görevlilerin kararlarını geçersiz saymaya yetkilidir.Hatta baş hakem vazifesini doğru yapmayan görevlileri değiştirebilir.

25.2.2 Baş hakem aynı zamanda top toplayıcılarının da çalışmalarını kontrol eder.

25.2.3 Baş hakem kurallarda belirtilmemiş olanlar da dahil, oyuna ilişkin her türlü konuda karar verme yetkisine sahiptir.

25.2.4 Baş hakem kararları hakkında her hangi bir tartışmaya müsaade etmeyecektir.Bununla birlikte bir oyuncunun talebi üzerine kararlarına esas teşkil eden kuralların tatbiki veya tefsiri konusunda izahat verecektir.Eğer oyuncu izahattan tatmin olmadığını o anda ifade eder ve maçın sonunda hadise hakkında resmi bir itiraz sunmak isterse, başhakem buna müsaade etmelidir.(Kural 6.1.7.a)

25.2.5 Baş hakem maç öncesinde ve esnasında oyun sahasının ve koşulların oyun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirtmekten sorumludur.

25.3 SORUMLULUKLARI

25.3.1 Maçtan önce baş hakem: a)Oyun sahasının durumunu, topu ve diğer malzemeleri denetler

b)Takım kaptanları ile birlikte kur’a atışı yapar.

c)Takımların ısınmalarını kontrol eder.

25.3.2 Maç devamınca aşağıdaki konularda sadece baş hakem yetkilidir

a)Hatalı davranış ve geciktirmeleri cezalandırmak,

b)Aşağıdaki hususlarda karar vermek:

- Servis atan oyuncunun hataları,

- Servis atan takımın perdelemesi,

- Topla oynamadaki hatalar,

- Filenin üzerindeki ve üst kısmındaki hatalar.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
KURAL 26 YARDIMCI HAKEM

26.1 DURUŞ YERİ

Yardımcı hakem,baş hakemin karşı tarafındaki direğin yakınında ve onunla yüz yüze gelecek şekilde oyun alanının dışında, ayakta görevlerini yerine getirir.

26.2 YETKİLERİ

26.2.1 Yardımcı hakem baş hakemin yardımcısıdır.Ancak kendi görev sahasına giren yetkileri de bulunmaktadır.(Kural 26.3) Baş hakemin görevine devam etmesi imkansız hale gelirse yardımcı hakem onun yerini alır.

26.2.2 Yardımcı hakem yetki çerçevesi dışındaki hataları düdük çalmadan işaret edebilir, ancak bunlar için baş hakeme ısrar edemez.

26.2.3 Yardımcı hakem yazı hakeminin çalışmasını kontrol eder.

26.2.4 Yardımcı hakem molalar için müsaade verir, sürelerini denetler ve kurallara uygun olmayan talepleri reddeder.

26.2.5 Yardımcı hakem her takımın kullandığı mola sayısını takip eder ve 2. molayı baş hakem ve ilgili oyunculara bildirir.

26.2.6 Bir oyuncunun sakatlanması halinde yardımcı hakem iyileşmesi için zaman tanır. (Kural 21.1.2)

26.2.7 Yardımcı hakem maç süresince topların maç kurallarına uygun olup olmadığını denetler.

26.3 SORUMLULUKLARI

26.3.1 Maç devamınca yardımcı hakem aşağıdaki hallerde karar verir, düdük çalar ve işaret eder.

a)Oyuncunun filenin alt kısmına ve alanın kendi tarafındaki antene teması (Kural 15.3.1)

b)File altından rakibin oyun alanı ve boşluğuna girerek rakibi rahatsız etme, (Kural 15.2)

c)Oyun sahasının kendi tarafındaki antene temas eden veya geçiş boşluğu dışından fileyi geçen top (Kural 11.4)

d)Topun yabancı bir cisme teması (Kural 11.4)
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
KURAL 27 YAZI HAKEMİ

27.1 DURUŞ YERİ

Yazı hakemi, baş hakemin karşısında ve onunla yüz yüze gelecek şekilde yazı hakemi masasında oturarak görevlerini yerine getirir.

27.2 SORUMLULUKLARI

Yazı hakemi, yardımcı hakem ile iş birliği içinde kurallara uygun şekilde müsabaka cetvelini tutar.

27.2.1 Çizgi hakemleri görevlerini şekil 8’de gösterilen (30x30 cm.) bayrağı kullanarak yerine getirirler:

a)Top kendi çizgilerine yakın düştüğü zaman topun “dahil” veya “hariç” olduğunu işaret ederler.

b)Hariç toplarda topu karşılayan takımın topa temaslarını işaret ederler.

c)Top, geçiş boşluğunun dışından fileyi geçtiğinde veya antenlere temas ettiğinde v.s. işaret ederler. (Kural 14.1.1) Topun istikametine en yakın çizgi hakemi işaretten önce öncelikle sorumludur.

d)Dip çizgilerden sorumlu çizgi hakemleri servis atan oyuncunun ayak hatalarını işaret ederler (kural 16.5.1) Baş hakemin talebi üzerine bir çizgi hakemi işaretini tekrarlamalıdır.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
29.1 HAKEMLERİN RESMİ EL İŞARETLERİ

Hakemler belirlenen hatanın nev’ini veya kabul edilmiş duraklamanın nedenini resmi el işaretleriyle aşağıdaki gibi belirtmelidirler.

29.1.1 Baş hakem servis atma hakkını kullanacak olan takımı belirtir..

29.1.2 Gerekli olduğu durumlarda hakem hatayı veya duraklamanın nedenini belirtir.Yapılmış olan işaret bir süre havada tutulur.Şayet tek el ile işaret ediliyorsa hatayı yapmış olan oyuncu veya bir talepte bulunan takımın tarafındaki el kullanılır.

29.1.3 Şayet gerekli ise hakem hatayı yapan oyuncuyu ya da talepte bulunan takımı belirtir.

29.2 ÇİZGİ HAKEMLERİNİN BAYRAK İŞARETLERİ

Çizgi hakemleri, belirlenen hatanın mahiyetini resmi bayrak işareti ile belirtmeli ve bir müddet bu işareti sürdürmelidirler
 
Top