• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

PEYGAMBER ALEYHİSSELAM ve Cihad

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ’in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne..


وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb

selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü


Daha önceki konumuzda HAZRETİ İSLAM'IN terörle bir alakasının olamayacağını bu yüzden işid,elkaide veya diğer HAZRETİ İSLAM'I dillerine dolayan terör örgütleri ile HAZRETİ İSLAM'IN alakalandırılmasının bir zulüm olacağını.insanlara yalan yanlış bir şekilde aksettirildiğinin aksine CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN dini HAZRETİ İSLAM'IN zulümün,fitnenin,anarşinin ve terörün düşmanı olduğunu barış ve mazlumları kurtarmak için savaşayı emrettiğini ayetlere bakarak ortaya koyumuştuk HAMD OLSUN.bu konumuzda PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN yapmış olduğu CİHAD'A bakarak bu meseleyi daha iyi anlamaya ve anlatmaya çalışağız İnşaALLAHURRAHMAN.


PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN yaptığı savaşlara bakarak nasıl ve ne için savaştığını anlamaya çalışalım.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH için cihada yani hertürlü mücadele ve savaşmaya İLK VAHYİ aldığı andan itibaren başlamıştır.kişisel cihadı ilk olarak mekke müşriklerine karşı vermiştir.batıla tapan müşrik kavmine hakkı yani CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN bir olduğunu ve hak dinin HAZRETİ İSLAM olduğu gerçeğini ilk ilan ettiği zaman bütün kavmi ile düşman olmuştur.bu yüzden çeşitli saldırı ve hakaretlere maruz kalmıştır.fakat hayatı seniyelerini okursanız kendisi bu haksız saldırılara çok uzun zaman CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN emri ile sabretmiş ve karşılık vermemiş,muklabele etmemiştir hatta kendisine kötü söz söyleyenlere karşılık tatlı dil saldırıda bulunanlara yıllarca sabırla karşılık vermiştir!CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH bir çok ayette PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E sabretmesini emrediyor bir tanesini zikredelim:


estei’üzü billah

(Resulüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah'tan hoşnut olasın, (Allah da senden!).

TA-HA SURE-İ CELİLESİ/ 130.AYETİ KERİME

Diyanet Vakfı Meali (kuranmeali .com)


(Meal ihya .com sitesinden ayrıca sabırla ilgili ayetlere bakabilirsiniz.)


PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HAZRETİ İSLAM'I tebliğ ettiği Zamanın mekke toplumunun yaşam tarzına yön veren en önemli faktörlernden biri akrabalık bağları idi.insanlar akrabalarına çok önem verir hatta yeri geldiği zaman akrabalık müessesesi için savaşırlardı.bunun en bariz göstergesi İSLAM öncesi cahiliye dönemi kavim savaşlarıdır (ficar savaşları) ki bunlar çok uzun sürmüş savaşlardır.

Kan davaları farklı kavimlere yani farklı akraba topluluğuna sahip kişilerin kavga etmesi,birbirine hakaret etmesi ve/veya birbirlerini öldürmesi sebebi ile çıkar.dikkat ediniz maruz kaldığı ağır hareketlere rağmen kalabalık akraba topluluğuna sahip olduğu halde PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM hiçbir zaman kavmine müracaat ederek savaş çıkmasına sebebiyet vermemiştir!bu kendisinin savaş istemeyen Güzel Ahlakına güzel bir örnektir.hatta akrabalarından olan ve Cesaret ve savaşçılığı ile tanınan HAZRETİ HAMZA ALEYHİSSELAM savaşmak için PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E çok ısrarda bulundu isede CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH izin vermediği için PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM savaşmamıştır.


Kendisine inananlar çoğalmaya başlayınca artık sabreden ve saldırıya uğrayan yalnız kendisi değildir.ilk Sahabler içinde Zengin ve kalabalık akrabaya sahip EBU BEKİR,ALİ RADIYALLAHU ANH'LAR olduğu gibi fakir hatta köle olan BİLALİ HABEŞİ,AMMAR BİN YASİR ve AMMAR BİN YASİRİN yine köle olan Anne ve Babası RADIYALLAHU ANH'LAR vardı.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ve ilk inananların hepsi çok ağır hakaret ve saldırıya maruz kalıyordu,hatta PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM KABE-İ ŞERİFTE namaz kılarken başına deve işkembesi konmuş hem hakaret ve hemde işkence edilmiştir,taifte azgın müşrikler tarafınmdan Mübarek Ayakkabılarının içi Mübarek Kanı ile doluncaya kadar taşlanmıştır .İşte bu köle SAHABE EFENDİLERİMİZDE öldürüresiye işkenceler görüyorlardı.hatta AMMAR BİN YASİR RADIYALLAHU ANH'IN ANNE ve BABASI bu işkenceler nedeni HAZRETİ İSLAM'IN ilk şehidi oldular.buna rağmen PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ne kendisi nede kendisine inananlar başka ölümler yaşanmaması için savaşmayı değil sabrı, her şeye rağmen ara düzeltmeye çalışmayı seçtiler.çünkü amaç savaşmak değil ıslah etmek ve ıslah(temizleyici,arındırıcı) edici dine yani BİR OLAN CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'E çağırmaktı.


Müslümanların çoğalması nedeni ile Mekkedeki zulüm baskı ve ambargo,mallara el koyma şiddetlenince hatta PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU LEYHİ VE SELLEM'E suikast girişimleri başlayınca.yine savaşmayı değil barışı bozmamak için başka bir yere yani MEDİNE-İ MÜNEVVEREYE ve HABEŞİSTANA hicret etmeyi seçtiler.bazı İSLAM düşmanları PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İ medineye gidip güç toparlar toparlamaz mekkeye saldırdığı yönünde suçlamaya çalışmışsalarda PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN müslümanları 2 farklı yere göndermesi yani güçlerini bir yerde toplama-ması göstermektedir ki bu hicretin amacı bu zulümlerden kurulmaktır.eğer savaşmak için medineye gitmiş olsa idi müslümanların bir kısmını habeşistana göndermez hepsini bir yerde toplardı.SAHABE ALEYHİSSELAMLAR'IN habeşistana gitmelerinin sebebi oranın hükümdarının hiç kimseye haksızlık yapmaması ile ünlü olmasıdır.hatta habeşin hristiyan kralı NECAŞİ ALEYHİSSELAM oraya giden SAHABE EFENDİLERİMİZ'İN anlattıkları ile müslüman olmuştur.bu dinin CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN hak dini olduğunun hidayetin PEYGAMBER ALEYHİSSELAM'IN elinde değil CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN elinde olduğunun göstergesidir.düşünen ve ibret alan insanlar için sayısızdan delillerden bir delildir bu.


estei’üzü billah

Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek esirgeyendir.

NAHL SURE-İ CELİLESİ/ 110.AYETİ KERİME

Diyanet Vakfı Meali (kuranmeali .com)


Ama oralardada da rahat bırakılmadılar.Mekkeli müşrikler hem habeşistana gidip SAHABE EFENDİLERİMİZ'İ (ALEYHİSSELAM) almak istediler hemde Medineye giden PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İ gidiş yolunda yakalayıp öldürmek istedilersede başarılı olamadılar.bunun üzerine Medinenin yöneticisinden PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İ kendisine vermesini,yada öldürmesini istedilersede Medineli SAHABE EFENDİLERİMİZ ALEYHİSSELAMLAR'DEN çekinmesi buna engel olmuştur.


PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN savaştan bu kadar kaçınmasına rağmen işkenceci mekkeliler çeşitli tacizleri nedeni ve CENAB'I ALLAH'IN İZİN vermesi ile ilk muharebe olan bedir yaşanmıştır.Bedir savaşına bakarsanız Müslümanlar hem sayıca hemde mühimmatça mekkelilere karşı çok daha zayıf olduklarını görürsünüz.Müslümanlar 305 kişi müşrikler 950 kişi idi bu savaşta.Evet bedir ashabı 313 kişi bilinirler ama bu savaşa katılanların sayısıdır bir kısım müslümanda medinede nöbetçi kalmıştır ve bu sayı hakkında çeşitli rivayetler vardırki sayı 333,331 veya 319 şeklinde rivayet edilir.(Halis ECE)


Bütün bunlar göstermektir ki savaşa PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ve Müslümanları mecburiyet itmiştir savaşma isteği değil.


Bedir savaşından dolayı PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ve İnananları bazı İslam karşıtları şu sebepten suçlamaktadırlar.Bedir savaşının çıkma sebebi Medinin korunmasını sağlamak üzere PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'CE şehrin etrafında nöbet görevi ile görevlendirilmiş bir kısım Müslümanın mekkeli henüz müslüman olmamış ebu süfyan'ın ticari kervanını görünce saldırmasıdır.

Öncelikle belirtelim ki bu kervan baskını gerçekleşirken PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN ne haberi ne de izni vardır.olayı duyunca SAHABE EFENDİLERİMİZ'İ yaptıkları konusunda uyarmıştır.bu olaydan sebep çıkan bedir savaşının çıkmaması için mekke tarafına bir çok elçiler göndermiştir.fakat savaşı asıl gaye tutan mekkeliler bunu kabul etmemişlerdir.savaş esnasındaki tutumu da övgüye şayandır PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN savaş sonunda aldığı esirlere iyi davranmaları için SAHABE EFENDİLERİMİZ ALEYHİSSELAMLARA emir vermiştir.alınan bir çok esiri okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.hatta UHUD savaşı esnasında bir sahabi bir müşriği esir alır bu esnada bu sahabinin kardeşi (MUS'AB BİN UMEYR RADIYALLAHU ANH) şehit edilmiştir.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM esiri olan sahabiye kardeşinin öldürüldüğünün haber verilme-mesini SAHABE EFEDİLERİMİZ ALEYHİSSELAMLARA emir buyurur.zira kardeşi vefat eden SAHABE ALEYHİSSELAM'IN öfkelenerek esirini öldürmesinden korkmuştur EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM.


Bu meyanda ifk hadisesinden de bahsetmek gereklidir.ifk hadisesi PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN hanımlarından AYŞE VALİDEMİZ RADIYALLAHU ANHA'YA atılan iftiradır.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM medineye hicret buyurduğu sırada mekkenin lideri abdullah bin übeyy taç giyerek medinenin kralı olmaya hazırlanıyordu.PEYGAMBER ALEYHİSSELAM'IN MEDİNE'YE gelmesi buna engel olmuştur.halk lider olarak PEYGAMBER ALEYHİSSELAM'I benimsemiştir.bu duruma kin duyan abdullah bin übeyy müslüman göründü fakat aslında kalben iman etmemişti.bu yüzden sürekli olarak müslümanların arasınma nifak sokmaya çalışıyordu.hatta Medineli SAHABE EFENDİLERİMİZ'LE hicret eden EFENDİLERİMİZ'İN arasına kabile taasubunu kullanarak fitne sokmuş iki tarafı kılıçlara sarılacak hale getirmişti.Müslümanları gidilecek seferlerden vazgeçirmek için fitnler çıkarmaya çalışıyor Müslümanlar arasında bozgunculuk yapıyordu.yine AYŞE VALİDEMİZ RADIYALLAHU ANHA'YADA iftira atmıştı.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM gittiği savaşlara geri hizmet için VALİDELERİMİZ'DEN birini kurra çekerek götürüyordu.BENİ MUSTALIK seferine gitmek üzere kurrada AYŞE VALİDEMİZ RADIYALLAHU ANHA çıkar.bu sefer esnasında VALİDEMİZ RADIYALLAHU ANHA bir aralık ihtiyacını gidermek için uzaklşaşır ve bu aradada Müslüman ordusu medineye dönmek için hareket eder NNEMİZ RADIYALLAHU ANHA bu yüzden onları kaybeder.EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM'IN savaş meydanını denetlemek üzere görevlendirdiği bir SAHABE ALEYHİSSELAM VALİDEMİZ RADIYALLAHU ANHA'YI bulur ve onunla birlikte Medineye döner.bu durumu abdullah bin übeyy ve yandaşları münafıklar kullanırlar ve VALİDEMİZ RADIYALLAHU ANHA'YA iftira atarlar.bu durum PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İ üzer ve endişlelendirir,Medine günlerce bu olay yüzünden çalkalanmıştır.savaş esnasında yorulmuş ve hastalanmış ANNEMİZ RADIYALLAHU ANHA günlerce hasta yattığı için kendini savunamadığı içinde olay büyür.sonunda CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH VALİDEMİZ RADIYALLAHU ANHA'YI temize çıkarır ve münafıkların iftiralaını ortaya çıkarır.


Bunca fitne ve nifak çıkarmalarına karşın Medinedeki bu münafıklara PEYGAMBER EFENMDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM herhangibir saldırıda bulunmamıştır.Hatta EŞİ RADIYALLAHU ANHA'YA iftira atmalarına rağmen yine CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH bir ayet gönderipte onları katledin buyurmamıştır!hatta onların kim olduklarını bildirerek ifşa dahi etmemiştir.onları uyarmak için onlara nifak içinde olanlar manasında olan münafık kelimesini kullanmıştır.fitne çıkarıp MÜSLÜMANLARI birbirlerine düşürmeye çalışmalarına rağmen bir çok ayette onları tevbeye davet etmiş fakat katledilmelerini emir buyurmamıştır.


PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN'de hayatı seniyeleri doğru kaynaklardan incelenirse görülecektir ki ahlaken kavgadan hoşlanan biri değildir.mümkün olduğunca sertlikten kaçınmıştır.bu yüzden CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN RASULÜDÜR gerçek BARIŞ DİNİ FİTNE ve ZULÜMLE SAVAŞ DİNİ HAZRETİ İSLAM'IN PEYGAMBERİDİR SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM.


İşid ve terörün İSLAM’LA alakasının olmadığını açıkladığımız daha önceki konumuz


ALLAH’U ALEM (CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH’U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız hamd şükür ve istiğfarı tevbe, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENAB’I MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun bizlrere darda kalmışlara yardım etsin amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile
 
Top