Özlü Sözler

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
Ak akçe kara gün içindir.

Akan suda nasıl tortu bulunabilir.

Akıl tamamlandığında söz noksanlaşır. Hazreti ali

Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarınında akıllarını kullanır.

Akıllı adamlar istedikleri şeyi öğrenirler. Aklı kıt olanlar ise başkalarının gerekli gördüklerini...

Akıllı bir kimse kazandığı paranın birazını. Aldığı öğüdün ise büyük bir kısmını bir kenara koyar.

Akilli don kisot uygun rüzgarı bekler. S.lec

Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

Akıllı olmak da bir şey değil; önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır. (descartes)

Akıllı olup dünyanın kahrını çekmektense,deli ol dünya senin kahrını çeksin.

Akıllılar nedenler üzerine tartışır, aptallarsa karar verir. (anarchasis)

Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise, onu ayaklarının altında bulur.

Akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi de söylese o şey yine akılsızcadır. (b. Russell)

Akşama karşı gitme, tan’a karşı yatma....atasözü

Alemde, alimlerin yağcılığı olmasaydı, zalimlerin zulme cesaretleri olamazdı. (dağıstanlı abdulfettah efendi)

Alim olmayınca insan muttaki olamaz, bir alim amil olmadığı halde ilim sahibi sayılamaz. (ebu’d- derda)

Alışkanlıklar zıt alışkanlıklarla önlenir. Epıktetos

Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulamayacak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar.

Alkış isteyen ıslığa da katlanır.

Allah (cc) dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hazreti ali

Allah bir ağız, iki de kulak yaratmış. O halde siz de bir defa konuşun iki defa dinleyin.

Allah yolunda malını sarf eden kimseye, cenab-ı hak yedi yüz misli ecrini verir. (tirmizi)

Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever.

Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur'an

Allaha mülaki olan, neden mahrumdur. Allah’tan mahrum olan, neye maliktir ki ! (abdulhakim arvasi)

Allah'a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir. Düşünmekle, hayal ile değil. (imamı rabbani)​
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. A.gıde

Açlık yıllarında ölenleri açlık öldürmez, onları alışmış oldukları tokluk öldürür. (ibni haldun)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Anatole france

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. çiçero

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Konfüçyus

Adalet olmadan düzen olmaz.
Albert camus

Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. Anonim

Adalet önce devletten gelir. Aristo

Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. Mirabeau

Adalet topaldır. Fransız atasözü

Adalet yorumlarımız saatlerimiz benzer: çoğu başka başka yerler gösterir ve
herkes kendininkine itimat eder.

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Candar

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Anonim

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. (schiller)

Affetmeyi öğrenmek deneyerek oluyor.

Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.

Ağaç yaş iken eğilir.

Ağaçlar yaşadıkça meyve verir, insanlar da meyve verdikçe yaşar.

Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz. Napoleon

Ahlak, insanın kendi kendisini mağlup etmesidir.
 

Sadi Teltik

Özel Üye
Özel üye
A harfiyle başlayan bir sözü de kabul buyurursanız ben yazayım istedim.

'Alçakça yükselişin,şerefsizce düşüşü vardır'

Sadi Teltik
 

Sadi Teltik

Özel Üye
Özel üye
Sayın Bıyıklı kardeşim,Özlü Sözler2'de yer alan alttan ikinci söz 'Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz' olmalıdır.Özür dilerim ama...
Saygılarımla
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
* Düşündüğünüz,
* Söylemek istediğiniz,
* Söylediğinizi sandığınız,
* Söylediğiniz,
* Karşınızdakinin duymak istediği,
* Duyduğu,
* Anlamak istediği,
* Anladığı...

Arasında farklar vardır

Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var

Sylviane Herpin
 
Top