• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

ÖTV'de Yeni Dönem!

cemree

=)=)
V.I.P
Kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerine ilişkin düzenlemeleri içeren ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) dağınık yapının toparlanması ve mevzuatın anlaşılır hale getirilmesi için yapılan kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerine ilişkin düzenlemeleri içeren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Maliye Bakanlığının, ÖTV'deki dağınık yapının toparlanması ve mevzuatın anlaşılır hale getirilmesi için gerçekleştirilen, kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerine ilişkin düzenlemeleri içeren Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ, söz konusu mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Tebliğde, mükellefiyetin nasıl oluşacağı, hangi malların listede yer aldığının tespiti ve vergi oranlarının nasıl hesaplanacağı açıklandı.

Buna göre, söz konusu listenin A cetvelinde kolalı gazozlar ile alkollü içkiler yer alırken, B cetvelinde de puro, sigarillo, sigara, nargile tütünü, enfiye veya çiğnemeye mahsus tütün gibi tütün mamulleri yer aldı.

Malların ithali veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olacak, malların vergi uygulandıktan sonraki el değiştirmeleri vergiye tabi tutulmayacak.

Listedeki ürünlerin ÖTV'nin konusuna girmeyen bir malın imalinde kullanılması halinde teslim gerçekleşmiş sayılacak, ancak işletmede üretilen ÖTV'ye tabi bir malın aynı işletme bünyesinde ÖTV'ye tabi olan başka bir malın imalinde girdi olarak kullanılmasından vergi alınmayacak.
 

cemree

=)=)
V.I.P
İSTİSNALAR...

Söz konusu malların ihracatında, imalatçıları tarafından yurt dışındaki müşterilere teslim edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkması halinde bu teslim ÖTV'den müstesna kılındı.

Söz konusu malların imalatçıları tarafından yurt dışındaki büro, temsilcilik, acente veya benzeri kuruluşlarına, buralarda tüketilmek veya satılmak üzere tesliminde de ihracat istisnası uygulanacak.

Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak, yabancı bayraklı gemilere, yabancı hava yolu firmalarının hava taşıma araçlarına ve yerli deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan teslimler de ihracat teslimi olarak değerlendirilecek.

İstisna kapsamına giren teslimlere ilişkin işlem veya ödemelerin yabancı deniz ve hava yolu firmalarının Türkiye'deki acenteleri tarafından yapılması istisnanın uygulanmasına engel olmayacak.

İhraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden Türkiye'deki kişi ya da kuruluşlara veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere Türkiye'de teslim edilen mallar için ihracat istisnası uygulanmayacak.
 

cemree

=)=)
V.I.P
DİPLOMATİK İSTİSNA

Söz konusu malları, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına, uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına, ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye'de görevde bulundukları süre içerisinde kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bunlar tarafından ithali ÖTV'den istisna tutuldu.

İstisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara Dışişleri Bakanlığınca, ÖTV istisnasından yararlanacakları malları gösteren bir belge verilecek.

Bununla birlikte transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar ÖTV'den istisna kılındı.1 EYLÜLDE YÜRÜRLÜKTE!

Tebliğde ayrıca, mallardan hangi oranlarda ÖTV alınacağı da hükme bağlandı ve bu konuda örneklemelere yer verildi.

Söz konusu tebliğ 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek.
 
Top