Mustafa Bey

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Şiirlerinizin kalitesi ile nice okuyucuya sahipsiniz. Bana ait bir şiir sitem var ve bensizin gibi usta bir şaire bir soru sormak ve cevabını yayınlamak istiyorum. Bu ricamı kırmayıp cevap verirseniz çok memnun olurum. Mustafa Cilasun şiirlerini nasıl yazıyor, şiirlerini bir anda aklına geldiğinde mi yada belli bir konuya yoğunlaşarak günler içinde mi yazıyor. Şiir yazmak size ne ifadeediyor. Umarım birkaç paragraflık bir yanıt verirsiniz. Sitemde Şiirlerini Nasıl yazıyorlar diye bir bölüm açmıştım. Bir ara verdim ve şimdi sizinle buna devam etmeye başlayacağım. Saygılarımla


Saygıdeğer Uğur Bey kardeşim;

Öncelikle
Rabbime hamtolsun,
varlığın ve kudretin sahibi odur.

Bu fakire
sualler tevdi etmişsiniz
ve taltifler uygun görmüşsünüz, hamiyet
ve himmetiniz için teşekkürler ediyorum.

Efendim
bu fakir yazarken
şiir yazıyorum diye yazmıyor
veya şair sıfatıyla yazmıyor, yıllara sâri
ruhundan nükseden hicran damlalarını
yeri geldikçe inşa ederek yazmaya çalışıyor.

Niyet
ve maksadım,
göçüp gitmeden,yaratılış,
akıl, irade, ilim ve irfan, sadakat
ve samimiyet,dünya ve ukba, hak
ve hakikat ekseninde ne biliyor ve inanıyorsam
gönül dostlarımla muhabbet esasına dayanmaktadır.

Kendimi yazan
adam olarak ifade ederim,
şair veya yazar olarak anılmaktan
mahcubiyet duyarım, zira böyle bir sıfatı
hiç düşünmedim ve gerekte duymamaktayım.

Davet edildiğim
hiçbir radyo-TV,etkinlik, geceler v.s.
katılmadım ve katılmayı da hiç düşünmedim.

Kitap
yayınlanması için aldığım teklifler
ve tavsiyeler için ise yazar ve şairlerin
kitabı olmalıdır,ben sevgili dostlar tarafından
yeterli seviyede olumlu tepki alıyorum diyorum.

Yarım asrı geçkin
bir nefesin emanetçisiyim,
insanlaşmak sürecinde duyarlı olmaya gayret
eden bir fakirim.İndirilen dine iman eder ve onun
gereklerini ifaetmeye özen gösteririm.

Ne derler
kaygı ve endişesinden ziyade,
nedenli yaşamaya önem veririm.
Hesaplanabilir bir akılla yol almayı, tedbir
ve takdirin ne anlama geleceğini tefekkür eğlerim.

Hissiyatı severim
ve fakat ifratıtercih etmem.
Edep ve nezaketi önceleyen, kalbi hassasiyetleri
yerinde olan gönül dostlarını özellikle tercih ederim.

Sözün
öz olduğuna itibar eder,
o nispette insanlarla ilişkilerimi şekillendiririm.

Severken,
överken, aşk vesevda derken
ruh, gönül veakıl, ilim, irfan denkliğini zaruret bilirim.

Ölüm
ne büyük ve kudretli bir nasihat tır,
en kalbi manada haşyetini gönlümde hissederim.

Emanet olan
her şeye sadakat ve emanet
ölçüsünde riayetederim, çocuklarımı
ne naza ve ne deşefkate boğmak istemedim.

Ehlim için
ülfet ve suhuleti tercih ederken,
şahsımın katlanılmaz lığına tahammül
ederek, altı çocuğumu büyütmek ve vefa
göstermek bakımından çok değerli ve hamiyetperverdir.

Her cemaate
eşit mesafemi korumayı ilke bilirim,
cemaat asabiyetlerini tercih etmeyen biriyim
ve hiçbir cemaatle bağlantısı bulunmayan fakirim.

Hiç kimseyle
bir yarışım yoktur, sadece
kendimle yarışım vardır, hırs ve hınç
nefsi asabiyetlerdir, umut ve şevk kalbi temayüzlerdir.

Nefsin talep ettiği
ilahlık kapısını açmadan,
terbiye ve tezkiye ederek, irfan boyutunda
erdemle yürümeyi talep ederim. Her şartta varlığın
ve kudretin sahibine hamt eğlerim.

Uğur bey kardeşim,
herhalde kifayet eder, sorabileceğiniz
sualler içinde izahatta bulundum, muhabbet
ve esenlik dileklerimle inşallah…

Mustafa Cilasun
 
Top