Mitolojik Olarak Oğlak Burcu

Papatya

V.I.P
V.I.P


Capricornus’un şekli, Zeus gibi yeni nesil tanrılar ile Titan gibi eski nesil yaşlı tanrılar arasında geçen büyük kozmik savaştaki bir olayın anısını yansıtır. Bu savaş sonucunda yeni nesil tanrılar savaşı kazanıp, evrenin hakimiyetini ele almışlardır. Ancak eski ana tanrıça olan Gaia, yeni nesil tanrıların davranışları karşısında öfkelenmiş ve Typhon adında çok güçlü bir canavarı yeni nesil tanrıların üzerine yollamıştır. Bu canavar yaptığı yıkımlar ve olağanüstü gücüyle yeni tanrılar için büyük tehlike anlamına gelir. Görüntüsü öyle korkunçtur ki Afrodit ve Eros balık kılığına girerek kendilerini gizlerler. Zeus’un bile kendisini koç şekline sokup bir süre bu halde saklandığı anlatılmaktadır.

Canavar yeni nesil tanrılara saldırmak için yaklaşırken, hayvanların tanrısı olan Pan olayı fark edip diğer tanrıları uyarır. Hepsinin canavardan korunmak için birer hayvan kılığına girmelerini söyler. Kendisi de bir balık kılığına girmeye çalışır. Ama aceleden tam olarak değişemez. Nil nehrine dalarken arka kısmı balık olmasına rağmen ön kısmı değişmemiştir. Capricornus takımyıldızı genelde balığın kuyruğundan çıkan keçinin ön ayakları olarak betimlenir.

Daha sonra Zeus canavarla çok çetin bir mücadeleye girer ve yenilir. Typhon, Zeus’un tendonlarını keserek bir mağaraya saklar ve girişe de nöbetçi olarak yarı yılan yarı kadın olan Delphyne’i diker. Ancak Delphyne iyi bir nöbetçi değildir ve Hermes, Aegipan ile birlikte tendonları çalmayı başarır. Bu sırada Typhon’un geri döndüğünü fark eden tanrılar, hayvan kılığına girerek kendilerini saklarlar. Aegipan yakındaki bir göle atlar ama suya girmeden önce ne olacağına karar vermemiştir. Pan’ın hikayesine benzeyen bir durum burada da karşımıza çıkar. Suyun içindeyken bir oğlak olmaya karar verir ama kararsızlığı yüzünden tam olarak değişim geçiremez ve sadece belden aşağısı balık haline gelir.


Tendonlarına tekrar sahip olan Zeus, Hermes ve Pan’ın yardımıyla tedavi olur ve gücünü yeniden kazanarak canavarı yıldırımlarla yaraladıktan sonra Etna Dağı’nın derinliklerine hapseder (bazı hikayelerde Typhon’u öldürdüğü anlatılmaktadır). Masala göre bu bölgede gerçekleşen deprem ve volkanik etkinliklerin nedeni Typhon’dur.

Tüm bu olaylardan sonra Zeus, Titan’a karşı olan savaşta yaptığı önemli işler nedeniyle, Aegipan’ı (ya da Pan’ı) gökyüzünde yıldızlar arasına koyarak onurlandırmıştır.

Capricornus’un Babil zamanlarında bilindiği ortaya çıkarılmıştır. Babilliler de, Araplar, Persler, Türkler ve Suriyeliler gibi Capricornus’u Oğlak olarak benimsemişlerdir. 
Top