• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    "HAYVANLAR" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de yarışmaya davet ediyoruz...

MEB'in sosyal etkinlikler yönetmeliği değişti

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
MEB tarafından okullarda sosyal etkinlikler kapsamında yürütülecek gezi araçlarını kullanacak sürücülerden, son beş yıl içinde alınmış ve halen geçerli olan ‘Psiko-teknik Raporu’ istenmesiyle ilgili düzenleme yapıldı. Ayrıca araç sürücüsü, muavin ve rehber kişi ile gezide görev alacak diğer personelin, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen suçları işlemediklerine ait beyanı gerekecek. MEB’in ‘Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi’nde de değişiklikler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda sosyal etkinlikler kapsamında yürütülecek gezi araçlarını kullanacak sürücülerden, son beş yıl içinde alınmış ve halen geçerli olan ‘Psiko-teknik Raporu’ istenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlandı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu yönetmelik, ilgili bakanlıklar, Bakanlığın ilgili birimleri ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirildi, bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidildi.

Buna göre, yönetmeliğin dayanak maddesine ‘1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ eklendi.

Eski yönetmelikte ‘tanımlar’ maddesinde yer alan ve öğrenci ile toplum hizmeti çalışanlarına katkı sağlayanlar arasında gösterilen ‘gönüllü’ kavramındaki ‘kişi’ ibaresi yargı kararı nedeniyle çıkarıldı ve kavram yeniden düzenlendi.

İlköğretim Haftası'nın da sosyal etkinlikler kapsamında planlanması ve yürütülmesi gerektiğinden planlama ve yürütme iş ve işlemleri ekim ayından eylül ayına çekildi.

Ayrıca çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi, çalışmalarda üstün gayret gösteren öğrencilere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi, katkı sağlayan öğretmen, veli, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi verilecek. Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler, okul-aile birliği imkanları ölçüsünde ayrıca ödüllendirilebilecek.

Daha önceki yönetmelikte, ‘çalışmalara katkıda bulunan öğretmen, veli, katkı sağlayan kişi, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi verilir’ ifadesinden yargı kararı gereğince ‘katkı sağlayan kişi’ ibaresi çıkarıldı.

Ayrıca daha önceki yönetmelikteki "Toplum hizmeti çalışmaları, gönüllülük esasına bağlı olarak Sosyal Etkinlikler Kurulunda alınan kararlar uyarınca danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda planlanır ve bu çalışmalar öğrenci kulüpleri, gönüllü öğrenci grupları, öğretmenler, veli ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılır" ifadesinden ‘kişi’ ibaresi; "toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan ayni ve nakdi bağış yoluyla karşılanabilir" ifadesinden de ‘gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca’ ibaresi yargı kararı gereğince çıkarıldı.

"Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik durumları yetersiz görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca karşılanabilir" ifadesinden ‘gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca’ ibaresi de yargı kararı gereğince yeni yönetmelikte yer almadı.

Ulusal düzeydeki etkinliklerin sadece protokol çerçevesinde değil Bakanlıkça verilen izin kapsamında yapılmasına da imkân verildi.

Sosyal etkinliklerin sadece öğrenci kulübü aracılığıyla yapılması sınırlandırılması kaldırıldı. Eğitim kurumu içinde yapılan etkinlikler, kurum içinde gerçekleşen çalışma olduğundan il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirme işlemi kaldırıldı.

Öğrencilerin okul dışı etkinlikleri, kendi sınıf, şubesi ile birlikte yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları ve bununla ilgili belgeleri e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü'ne işleme görevi; sınıf, şube rehber öğretmenine verildi.


SÜRÜCÜLERE YÖNELİK HÜKÜMLER
Okullarda sosyal etkinlikler kapsamında yürütülecek gezi araçlarını kullanacak sürücülerden, son beş yıl içinde alınmış ve halen geçerli olan ‘Psiko-teknik Raporu’ istenmesiyle ilgili hüküm getirildi. Ayrıca, araç sürücüsü, muavin ve rehber kişi ile gezide görev alacak diğer personelin, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen suçları işlemediklerine ilişkin beyanı gerekecek. Gezi araçlarında, trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 12 yaş şartı getirilen yönetmelikte, ‘Araç Kiralama Sözleşmesi’nin e-Devlet üzerinden de alınmasının mümkün olduğuna ilişkin düzenleme yapıldı.


ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ'NE YENİ DÜZENLEME
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarda daha önce ‘Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’ ile yürütülen etkinlikler, yapılan değişiklikle yönetmeliğe de yansıtıldı.

Yeni yönetmelikte, ‘Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi’ne, ‘Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)’, ‘Mevlid-i Nebi Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)’, ‘Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)’, ‘Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)’, ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)’, ‘Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)’ ve ‘Zafer Bayramı (30 Ağustos)" kutlama tarihleri esas alınarak gösterildi.

Çizelgede, ‘Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)’ ise tarihi esas alınarak sırası değiştirildi. Adı değiştirildiği için ‘Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan)’ ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikteki Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi'ne ‘Enerji Verimliliği Kulübü’, ‘Girişimcilik Kulübü’, ‘Kişisel Verileri Koruma Kulübü’, ‘MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü’, ‘Müzik Kulübü’, ‘Sağlık ve Güvenlik Kulübü’, ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Çocuk Esirgeme Kulübü’ ile ‘Zeka Oyunları Kulübü’ ibareleri eklendi. Çizelgedeki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Çocuk Esirgeme, Kızılay ve Benzeri Kulüpler’ ibareleri çıkarıldı.
 
Top