Matematiğin Hayatımızdaki Yeri

Matematik dersi öğrencilerin genelde çekindikleri ve korktukları bir ders haline gelmiştir. Öğrenciler matematik kelimesini duydukları andan itibaren bu derse karşı önyargılı davranan bireyler haline gelmiştir. Öğrencilerin genelde sordukları ilk soru ise ‘’Öğretmenim biz bunu hayatımızın hangi anında kullanacağız?’’ sorusudur.
Bu yüzden maalesef öğrenciler matematik dersini sevmek ve anlamak için de gerekli çabayı gösterememektedirler. Çünkü önce matematiğin de diğer dersler gibi anlaşılabileceği düşüncesi akıllar da ne yazık ki yer edinememektedir. Hal böyle olunca öğrenciler bu derste başarısız olmakta ve hayatlarında aldıkları kararları olumsuz yönde de etkileyebilmektedir.

Matematik,​

hayatın hemen hemen her alanın da kendini gösteren bir olgudur. Çünkü matematik nettir, kesin sonuçlar içerir. Matematik en basitinden canlıların hayatında beslenmenin, giyinmenin, barınmanın alt yapısını oluşturmaktadır. Biz insanlar pazara gidip yiyecek ve giyecek aldığımız da matematik ölçü birimleri ile alışverişimizi yaparız. Önyargılar her ne kadar kişileri matematikten uzak tutmaya çalışsa da matematiği hayatımızdan tam anlamıyla çıkarmamız mümkün değildir.
Matematik tüm meslek alanlarında da işimize yarar. Örneğin; terziler dikim yaparken ölçüleri kullanırlar, mimarlar evimizi oluştururken açılardan yararlanır. Teknolojik aletlerin çalışmasında da matematiğin yeri büyüktür. Birçok teknolojik aleti kullanırken verdiğimiz komutlar matematiksel komutlardır. Örneğin, elinizde bir miktar para var bu miktar çok ya da az olabilir ama matematik yani problem çözme sanatınız gelişmişse o parayı en iyi şekilde kullanırsınız ve en iyi sonuca ulaşırsınız. Matematik bize elimizdeki değerleri nasıl en faydalı şekilde kullanmamız gerektiğini öğretir.
Dünyanın kuruluşu da evrenin oluşu da matematiksel verilerle ortaya çıkmış bir gerçekliktir. Bu yüzden matematik canlıların yaşamında gerekli hatta zorunlu bir rol oynamaktadır. Bizler de öncelikle taze beyinlere matematiğin anlaşılması olduğundan daha zor bilgisini aktarmak yerine doğru olan matematiğin de herkes tarafından anlaşılabileceği sadece biraz daha üzerinde durulması ve pratik yapılması gereken bir alan olduğu bilgisini aktarmamız daha yerinde bir karar olacaktır.

Ozan Dalkılıç - Burcu Avvurur
Matematik Öğretmeni
 
Top