• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kuran’a Göre İyilik Nedir? İyilikle ilgili ayet ve hadisler

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Kuran’a Göre İyilik Nedir?

Kur’an-ı Kerim’in Araf Suresi 20. ayetinde şöyle anlatılmaktadır «Şeytan onlara, kendilerine görünmeyen avret yerlerini göstermek için vesvese verdi ve şöyle dedi: ‘Rabbiniz size bu ağacı sadece ikiniz de melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı.’»

Hicr Suresinin 28.-35. ayetleri: «Ne var ki, İblis secde edenlerle beraber olmaktan geri durdu.»

«Ey İblis! Ne oluyor sana da secde edenlerle beraber olmuyorsun?»

«Allah şöyle dedi: 'Cennetten çık! Sen, artık kovulmuş birisin.’»

Sad Suresinin 71.-85. ayetleri: «İblis, 'İzzet ve şerefine yemin olsun ki, onlardan ihlaslı kulların hariç, bütün insanlan yoldan çıkaracağım,’ dedi.»

«Allah şöyle dedi: ‘Ben Hak'kim, hakkı söylerim. Yemin olsun ki, ben cehennemi sen ve onlardan bütün sana uyanlarla dolduracağım.’»

Bakara Suresinin 177. ayetinde iyilik şöyle anlatılıyor: «İyilik, yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz değildir; fakat iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere iman edenin; sevdiği mallardan akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalana, dilencilere ve köle azat etmeye verenin; verdikleri sözleri yerine getirenin; sıkıntı, hastalık ve şiddet zamanında da sabredenlerin yaptıklarıdır. Bunlar imanlarında sadık olanlardır.»

İslam dininde şeytanı taşlama geleneği vardır. Kurban bayramının ilk üç günü Mina'da hac yapan Müslümanlar yedişer taş atarak şeytanı taşlarlar. Bu gelenek İbrahim Peygamberin oğlu İsmail'in kurban edileceği sırada karşısına çıkan şeytanın taşlanmasını simgeler.

Görülüyor ki, şeytan ve ilk günah kavramı ilk insan düşüncesinden, ilkel dinlerden, mitolojilerden günümüze dek gelmiş ve Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık gibi bütün yeni dinlerde etkisini sürdürmüştür.

Özcan Köknel, Yaşamın Zaferi
 
Top