Küçük Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya

Suskun

V.I.P
V.I.P

K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20H%C3%BCseyin%20Pa%C5%9Fa.jpg

Küçük Hüseyin Paşa ya da Tayazade Damat Küçük Hüseyin Paşa
(1757-7 Aralık 1803) Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya'ydı.


Küçük Hüseyin Paşa 1757 yılında Gürcistan'da doğdu. Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'da eğitim gördü. Şehzadeliği sırasında III. Selim'in yakın arkadaşı idi. Hatta III. Selim'in sütkardeşi olduğu söylenir. Ufak tefek olmasından dolayı Küçük Hüseyin Paşa namıyla tanınır.IV. Mustafa ve II. Mahmut'un kızkardeşi olan Esma Sultan'la evlenerek Osmanlı hanedanına damat oldu. III. Selim 1789 yılında tahta çıkınca önce Küçük Hüseyin Paşa'yı Başçuhadar yaptı, 11 Mart 1792 tarihinde de Kaptan-ı Deryalığa tayin etti.
Küçük Hüseyin Paşa Akdeniz'deki korsanları temizlemek konusunda başarılı oldu. III. Selim'in Osmanlı donanmasında yaptığı reformları gerçekleştirdi. Mühendishane-i Berri Hümayun'dan ayı olarak Mühendishane'i Bahri Hümayün kuruldu. II. Selim'in Napolyon Bonapart'a karşı Mısır'da İngiliz donanmasıyla birlikte çarpıştı. Napolyon Mısır'ı terketmek zorunda kaldı.
12 yıla yakın bir süre Osmanlı Devletine Kaptan-ı Derya olarak hizmet veren Küçük Hüseyin Paşa 7 Aralık 1803 tarihinde öldü, cenazesi Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan türbesinin yanına gömüldü.
 
Top