Kroki ne işe yarar

Paradoks

... Elif ...
Özel üye

Kroki nedir ne işe yarar

Bir yerin başlıca özelliklerini gösteren taslak çizime Kroki denir

Bir nesne veya yerin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimdeki kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine ölçüsüz çizimidir bir adresi tarif etmek için çizilen kroki, adresi bulmayı kolaylaştıran basit bir çizimdir Kroki çizimlerinde önemli yollar, cadde ve sokaklar gösterilir

Kroki Çizimi

Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plândan yararlanırız

Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir

Kuş bakışı, yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmak demektir Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır

Krokiye ölçek konulmaz Uzunluklar göz kararı ile belirtilir Önemli yerler şematik olarak gösterilir Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur

Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterbiliriz

KROKİ NE İŞE YARAR

Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plândan yararlanırız

Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir

Kuş bakışı, yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmak demektir Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır

Krokiye ölçek konulmaz Uzunluklar göz kararı ile belirtilir Önemli yerler şematik olarak gösterilir Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur

Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterbiliriz

Ölçek ve Ölçek Çeşitleri

Bir yerin, haritasını veya plânını yapabilmek için o yer küçültülerek bir düzlem üzerine çizilebilir Çünkü haritası veya plânı çizilecek yerin büyüklüğünde bir kâğıt bulmak ve kullanmak olanaksızdır Bunun için çizilecek yerleri eşit oranlarda küçülterek çizmemiz gerekir Bu küçültme oranına ölçek denir Ölçek, herhangi bir yerin plân veya haritası çizilirken, ne kadar küçültüldüğünü gösteren orandır Plân ve haritaların hepsinde ölçek bulunur

İki çeşit ölçek vardır Bunlar kesir ve çizgi ölçeğidir

Harita üzerindeki uzunluk

Ölçek = _______________________

Arazi üzerindeki uzunluk

1/25 000, —1/300000 veya 1 : 250 000 şeklinde yazılan ölçeklere, kesir ölçeği denir Bu ölçekte küçültme oranı, payı 1 olan kesir sayıları ile gösterilir Kesir ölçeğinde, harita ya da plân üzerindeki 1 cm'lik uzaklığın, gerçek te ne kadar olduğu paydada görülür

Örneğin, bir plânın köşesinde "Ölçek : 1/100" olarak yer almış olsun Bu kesir ölçeği, gerçek uzunlukların her birinin 100 kez küçültülerek düzlem üzerine geçirildiğini gösterir 100 cm'lik gerçek uzaklık, plânda, 1 cm'lik uzunlukla gösterilmiş demektir Ölçekten yararlanılarak iki yer arasındaki gerçek uzaklıklar hesaplanmaktadır Örneğin, 1/3 000 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 8 cm olsun Bu iki şehrin birbirine olan gerçek uzaklığını şu şekilde bulabiliriz:

Gerçek uzaklık = Haritanın ölçeği x Haritadaki uzunluk

3 000 000 x 8 = 24 000 000 cm = 240 km'dir

Çizgi ölçeği, haritanın bir köşesinde çizgi ile gösterilir Çizgi ölçeği, haritadaki küçültme oranına göre, eşit bölümlere ayrılıp üzerine rakamlar yazılarak oluşturulmaktadır

Ölçek rakamından, plân veya haritası yapılan yerlerin, gerçek ölçülerinin ne kadar küçültüldüğünü anlarız
 
Top