KDV Liman ve hava meydanlarının inşası ve onarımı ile ilgili istisna

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
KDV Liman ve hava meydanlarının inşası ve onarımı ile ilgili istisna

Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapanlar ile bu işleri başkasına yaptıran mükelleflere, bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri 5228 sayılı yasa ile eklenen bir hükümle vergi dışı bırakılmıştır.(Md.13/e)
İstisna sadece liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyeti ile ilgili olup, bu faaliyetlere yönelik teslim ve hizmetler istisna kapsamındadır. Maddede yer alan hüküm gereğince müteahhit tarafından söz konusu işlerin taşeron firmalara yaptırılması durumunda müteahhit firma ile taşeron firma arasında düzenlenen inşaat taahhüt bedelleri de vergiden istisna kılınmaktadır. Ancak bu durumda taşeron firmalara yapılan mal teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olmaması gerekir. Zira istisnanın mükellefin söz konusu işleri bizzat kendisi tarafından yapması ya da başkasına yaptırması halinde ve kendisine teslim edilen mallara ilişkin olarak uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır.
 
Top