• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Kadınlar Erkekleri Geçti

Papatya

V.I.P
V.I.P


Araştırmanın alan uygulamasından önceki son 6 ay içinde, 0 - 6 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 31.6 ile üst solunum yolu enfeksiyonunun en yaygın görülen hastalık olduğu saptandı. 15 yaş ve üstündeki nüfusun yüzde 16.9'unun obez, yüzde 33'ünün fazla kilolu olduğu belirlendi.

Yapılan araştırma ile bebek, çocuk ve yetişkinlere ait idari kayıtlar yöntemiyle ulaşılamayan birçok göstergenin hesaplanabildiği kaydedildi. Açıklamada; yapılan sağlık araştırması sonunda 0- 6, 7- 14 ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yaşadıkları hastalık/sağlık problemlerinin yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin tansiyon, kolesterol ve kan şekeri profilleri ile beden kitle endeksine ait elde edilen bulgulara yer verildi.

Bebek ve Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

Araştırmanın alan uygulamasından önceki son 6 ay içinde, 0- 6 yaş grubundaki çocuklarda en sık görülen hastalık- sağlık sorunları sıralandı. 0- 6 yaşta yüzde 31.6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu en yaygın görülen hastalık olarak çıkarken, ikinci sırayı yüzde 25.5 ile ishal aldı. ishali yüzde 9.6 ile bulaşıcı hastalıklar, yüzde 9.4 ile kansızlık (demir eksikliği anemisi gibi) ve yüzde 7.8 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi. Bu yaş grubunda hastalık görülen erkeklerin oranının kızların oranından yüksek olduğu belirlendi.

7- 14 Yaşın Derdi Dişleri

Araştırmanın alan uygulamasından önceki son 6 ay içinde 7- 14 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 23.9 ile ağız ve diş sağlığı sorunları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14.2 ile bulaşıcı hastalıklar, yüzde 13.3 ile göz ile ilgili sorunlar izledi. Bu yaş grubunda yüzde 5.6 ile cilt hastalıkları, yüzde 4.7 ile beslenmeyle ilişkili hastalıklar 4. ve 5. sırada yer aldı. Kırsal yerlerde yaşayanlarda cilt hastalıkları daha yüksek oranda görülürken, kırda ve kentte cilt hastalıkları problemi yaşayan kadınların oranının erkeklerin oranından yüksek olduğu belirlendi.

15 Yaş Üstü Verileri

Sağlık araştırmasında 15 ve daha yukarı yaştaki bireylere hangi kronik hastalık/sağlık sorunu yaşadıkları soruldu. Bu soruya verilen yanıtlar sonunda ilk 5 hastalık grubunu sırasıyla bel bölgesi kas iskelet sistemi problemleri (yüzde 16.4), hipertansiyon (yüzde 13.2), romatizmal eklem hastalığı (yüzde 10.9), mide ülseri (yüzde 9.6) ve kireçlenme (osteoartrit, artroz, dejenefatif eklem hastalığı) (yüzde 8.4) oluşturdu.

Türkiye genelinde oranlara bakıldığında kadınlardaki oranların erkeklerden yüksek olduğu gözlendi. Kent ve kır ayrımı yapıldığında, kırsal yerlerde yaşayanlar şansız çıktı. Her bir hastalık grubunda hem erkeklerde hem de kadınlarda kırdaki oranlar kentteki oranlardan yüksek saptandı.

Yapılan araştırmada 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin yüzde 47.6'sının tansiyon ölçümünü yaşamları süresince en az bir kez yaptırdıkları belirlendi. Yaşamları süresince en az bir kez kolesterol ölçümü yaptıranların oranı yüzde 28.5 oranında çıkarken, şeker ölçümü yaptıranların oranı yüzde 30.2 bulundu. Kentlerde yaşayanların kırsala göre kolesterol ve şeker ölçümü yaptırma oranı yüksek çıkarken, tansiyon ölçtürme oranında ise kırsal, kentin önüne geçti. Kolesterol, şeker ve tansiyon ölçtürme gibi sağlık kontrolü yaptırmada kadınların oranı erkeklerin oranından yüksek belirlendi.

Obezitede Kadınlar Erkeklerden Önde

Yapılan araştırma bilinen gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 16.9'u obez, yüzde 33'ü fazla kilolu çıktı. Erkeklerde fazla kilolu veya obez olanların oranı yüzde 50.5 olurken, kadınlarda bu oran 49.4 olarak belirlendi. Kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan kadınlarda obezite oranının hemen hemen eşit olduğu görülürken, her iki yerleşim yerinde de erkeklerin obez oranından yüksek olduğu saptandı. Fazla kilo grubunda ise erkeklerin oranı yüzde 37.3 ile kadınların oranını (yüzde 28.4) geçti.

 
Top