Kabenin Tamiri

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Allâh'ın emriyle İbrâhim Aleyhisselâm ve oğlu İsmail Aleyhisselâm Beytullâhı (Allâh'ın evini) Mekke şehrinde taştan bina ettiler.

Kâbe-i Muazzama bütün müslümanların kıblesidir. Her müslüman, namaz kılacağı vakit etrafında tavaf eder.

Câmilerdeki mihraplar hep Kâbe tarafına doğru yapılmıştır.

Kâbe-i Muazzama'ya Beytullâh ve Beyt-i Muazzam da denilir.

Resûlullâh Hazretleri 35 yaşında iken Kâbe-i Muazzama'nın bir tarafı yıkıldı. Kâbe'nin kapısına karşı durulunca soluna düşen köşesinde bulunan mübârek taş Haceru'l Esved'in tamiri esnasında duvarlar yükselip de yerine konacağı zaman gelince ahâlinin ileri gelenleri, sen koyacaksın, ben koyacağım, diye kavga çıkardılar. Az kaldı iş büyüyecek ve kan dökülecekti. Sonra içlerinden biri “Yanımıza ilk kim gelirse ona danışalım, ne söylerse sözünü tutalım” dedi. Buna râzı oldular ve beklediler. En evvel yanlarına Hazret-i Peygamber Efendimiz geldi. “Muhammedü'l-Emin geldi” diye sevindiler ve bu işte nasıl davranacaklarını sordular.

Reşulullâh Hazretleri, omuzlarındaki örtüyü (rida) yere yaydı, Haceru'l-Esved'i alıp örtünün içine koydu. Sonra örtünün dört ucunu dört kişiye tutturup duvarın yanına getirtti. Daha sonra taşı oradan mübârek eliyle alıp yerine yerleştirdi. Herkes bu harekete razı oldu.


Fazilet Takvimi 2011
 
Top