Japonca Nasıl Okunur

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Asya kıtasında yer alan Japonya teknolojideki gelişmişliği kadar kültürüyle de ön plana çıkan, dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Japonya'nın dili Japonca'dır.

Japon dili Türkçe'nin de içinde bulunduğu Ural-Altay dil ailesine bağlı sondan eklemeli bir dildir. Japonca'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de alfabesidir. Latin alfabesiden farklı olmak üzere Japon dilinde üç ayrı alfabe bulunur. Bunlar Kanji, Hiragana ve Katakana'dır.

Kanji

İdeogramik olan ve Çince'den gelen Kanji'de 1945 tane harf bulunur. Bunlar hiragana ile yazılan, 46 sesin çeşitlemeleriyle okunur. Bu harflerin 'onyomi' ve 'kunyomi' denen birden fazla okunuş şekli vardır ve bu okunuşlarla birlikte kanji harflerinin dört bini aşkın çeşidi bulunur. Kanjiler yan yana gelerek çeşitli varyasyonlar oluşturur. Japon dilinde ezberlenmesi en zor olan alfabedir. Bu alfabe Japonya'da dahi 9 yılda öğretilir. Bir Japon'un günlük bir gazeteyi tam anlamıyla okuyabilmesi için bu eğitimi alması gerekir.

Hiragana

Hiragana 46 harften oluşan, anaokulu eğitiminde öğretilen, edatları yazmaya da yarayan hece alfabesidir. Beş adet tek sesli harfi bulunur. Bunlar a, e, u, i, o sesleridir. Diğer harfler ka, ke, ku, ki, ko gibi hecelerden oluşur. Hiragana alfabesi aynı zamanda kanjilerin okunuşlarını da yazmaya yarar.

Katakana

Katakana alfabesi de Hiragana alfabesi gibi anaokulu eğitiminde öğretilen ve 46 harften oluşan bir hece alfabesidir. Japonlar bu alfabeyi Japonca'ya yabancı dillerden girmiş kelimeleri ve özel isimleri yazmak için kullanırlar.

Japonlar ''L'' harfini kullanmazlar. Bunun yerine kelimeye uygun olarak ra, re, ru, ri veya ro hecelerinden birini kullanırlar. Örneğin Ali ismi ''Ari'' olarak okunur. Ayrıca yabancı kelimelerin sonunda t veya d hafi varsa sonuna o harfini getirirler.

Japonca pratik açısından çok fazla imkân sağlamayan bir dil olduğu için yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlerin özellikle okuma ve yazma kısmında çalışmalarını kendileri yürütmeleri gerekir. Düzenli ve sürekli tekrar yapılmadığı takdirde pratik eksikliğinden unutulması kolay olacaktır. Japonca öğremek isteyen kişiler özellikle pratik yapmaya özen göstermelidir.
 
Top