Insanın Yaradılışı

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Âdem

Âdem, Arapça kökenli olup insanlığın babası, Tannrı'nın seçtiği anlamında kullanılır. Âdem, semavi dinlerin kutsal kitapları olan Tevrat, Incil, Kuran’a göre, yaratılan ilk insan, ilk peygamber olarak kabul edilmiştir.

Yahudi efsanelerine göre, Tanrı önce uzanıp yattığında başı doğuda, ayakları batıda olan Âdem’i yaratmıştır. Doğudan batıya, dünyanın bir ucundan öte ucuna uzanan Âdem, dünyanın dört tarafında bulunan beyaz, siyah, kırmızı, sarı renkteki insanlara biçim ve ruh vermiştir. Bütün insanların ruhu, Âdem’in beden yapısı içinde biçim kazanmış, bu yapı içinde gelişip olgunlaşmıştır

Tevrat'a,göre Tanrı önce Âdem’i, sonra öteki canlıları, daha sonra Âdem’in kaburga kemiğinden ona eş olan Havva’yı yaratmıştır. Onları cennet bahçesine göndermiş, bahçenin ortasında bulunan “hayat” ve “iyi ile kötüyü tanıma” ağaçlarının meyvelerinin yenilmesini yasaklamış. Bu yasağa karşı önce yılana uyan Havva, daha sonra Âdem meyveleri yemişler. Bu nedenle cennetten kovulmuşlar. Tanrı cennet bahçesini korumak, kollamak için cennet bahçesinin doğusuna, her yöne dönebilen, alev saçan ateşten kılıç koymuş. Değişik kültürlerde alev saçan ateşten kılıç simgesi, günahları nedeniyle dinden, Tanrı’dan uzaklaşanların, pişmanlık duymadan cennete girmelerini engellemek, günahlardan arınmak için yapılması gerekenleri hatırlatmak amacıyla kullanılmıştır.


Müslümanlar Âdem’i “İnsanlığın Babası” (Eb-u Beşer), “Allah’ın seçtiği” (Safiy-ulallah) olarak nitelendirmişlerdir Kuran’a göre Allah, Âdem’i kumlu toprak ve pis kokan çamurdan yaratmıştır. Allah meleklere Âdem’in önünde secde etmelerini buyurmuştur. Bütün melekler bu buyruğu yerine getirmiş ancak iblis (şeytan) bu buyruğa karşı çıkmış, başkaldırmıştır. Allah, Âdem’in sol kaburga kemiğinden eşi Havva’yı yaratmış, onlara bir ağacın meyveleri dışında, cennetin bütün ağaçlarının meyvelerini yiyebileceklerini söylemiştir. Ancak Âdem ile Havva şeytana kanarak yasak meyveyi yemişler. Allah, buyruğuna uymayan Âdem ile Havva’yı şeytanla birlikte cennetten kovmuş.

Özcan Köknel, Kaygıdan Korkuya
 
Top