İngilizce Sayı Sıfatları

yesim434

Hırçın Karadenizli
V.I.P
Miktar ve sıra sayıları aynı zamanda sayı sıfatlarıdır. Aşağıda en sık kullanılan İngilizce sayı sıfatlarını bulabilirsiniz.


One: bir– First: birinci


Two: iki– Second: ikinci


Three: üç– Third: üçüncü


Four: dört– Fourth: dördüncü


Five: beş– Fifth: beşinci


Sıra sayısı olarak kullanılan sıfatlarda, ilk üç sıra (bir, iki, üç) yukarıdaki gibi giderken, sonraki sayıların sonuna –th eki getirilmektedir.


Five cars (Beş araba)


One cookie (Bir kurabiye)


First student (Birinci öğrenci)


Third Wheel (Üçüncü tekerlek)


Sixth driver (Altıncı sürücü)


Genellikle “How many, how much” terimlerinin cevabı olarak kullanılır.


“How many children do you have?” (Kaç çocuğun var?)


“I only have one daughter.” (Sadece bir kızım var.)


“Do you plan on having more kids?” (Daha fazla çocuk yapmayı planlıyor musun?)


“Oh yes, I want many children!” (Ah evet, çok çocuğum olsun istiyorum!)


“I can’t believe I ate that whole cake!” (O pastanın tamamını yediğime inanamıyorum!)
 
Top