İmzanız Kişiliğinizi Yansıtıyor

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
İmza ve kişilik

Grafoloji (yazı bilimi) Avrupa ve Amerika'da sıklıkla başvurulan bir ilim dalı. İstihbarat teşkilatları olayları çözümlemek, büyük şirketler eleman alımında isabetli karar vermek, eğitimciler öğrencilerini daha iyi tanıyabilmek için imza ve yazıdan karakter tahlili yapmaya sıkça başvuruyor. Türkiye'de çok fazla uygulama alanı bulunmayan bu dal, Adli Tıp Kurumu'nda genellikle sahtecilik olaylarını çözümlemede kullanılıyor. Moral Dünyası Dergisi yeni sayısında insanların kişilik yapısını konu edinen grafolojiyi bilimini dosyasını açtı.

Hiç merak ettiniz mi, niçin bazı filmlerde genellikle katiller kurbanlarına gazetelerden kesilmiş yazılarla oluşturulmuş mektup gönderirler? Niçin bazı şirketler iş başvurularında özellikle el yazısı ile doldurulmuş biyografisini isterler?

Pozitif bir bilim dalı olarak kabul edilen grafoloji (yazı bilim) sayesinde eldeki veriler değerlendirilerek karakter analizi yapılabiliyor. El yazısı veya imzaya bakarak kişinin ruh halini ve karakteristik özelliklerini tespit edebilmek mümkün. İnsan, hem ruh hem beden durumunu ister istemez yazısına veya imzasına yansıtıyor.

Avrupa ve Amerika'da çok farklı alanlarda grafoloji ilminden yararlanılıyor. Polis ve istihbarat teşkilatları bıraktıkları yazılardan faydalanarak suçluların özelliklerini belirleyebiliyor. Cinayetten hemen sonra yazılmış bir yazıdan zanlının katil olup olmadığı tespit edilebiliyor. Büyük şirketler eleman alımlarında başvuru yapanlardan el yazısıyla doldurulmuş ve imzalanmış biyografisini istiyor. Böylece başvuru sahiplerinin iş için gerekli olan vasıfları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de de Adli Tıp Kurumu'nda grafoloji bölümleri mevcut, fakat genellikle sahtecilik üzerinde çalışılıyor.

Grafoloji ilminin müspet ilimler sınıfına girdiğini belirten Kılınç, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde geçen “Böylece biz Yusuf'u oraya yerleştirdik ve ona olayları yorumlama gücünü (te'vili'l-ehâdis) öğrettik. Allah işine hâkimdir fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf büyüyüp olgunlaşınca ona derin kavrayış ve bilgi (hükm ve ilm) verdik. Güzel ahlak sahiplerini (muhsinin) işte böyle ödüllendiririz” (Yusuf; 21-22) ayetinde geçen “te'vilül ehâdis” kelimesinin ilimlerin anahtarı hükmünde olduğunu, Yusuf peygamberin de grafoloji ilmine vakıf olduğunu söylüyor.

İsmail Kılınç, imzadan karakter tahlil etmenin kullanıldığı alanları ve faydalarını şöyle belirtiyor:

Stratejik faydası: İmzasını gördüğünüz bir insanın karakterini ve olaylara bakışını ve gelecekte yapacağı hamleleri büyük oranda tahmin edebilirsiniz. İmzasını gördüğünüz bir insanın vizyonu büyük oranda bellidir. Strateji ile meşgul olanlar imza ilmini bilmelidirler. Örneğin ABD Başkanı Bush yaklaşan seçimler öncesi çok uçuk kaçık kararlar alacak ve uygulayacaktır.

Meslek seçimi: Güzel sanatlarda okuyacakların imzasının da güzel olması başarılarını arttıracaktır. İmzası portre gibi olan biri ressam olmalı ve imzası berbat olan biri de ressam olacağım diye kendini zorlamamalıdır.

Eğitimci ve pedagoglar: İnsanların imzalarından onların düzgün ya da karmaşık karaktere sahip olup olmadığı anlaşılır. Başarılı eğitimciler, zekâ seviyesi yüksek, karmaşık karakterli insanları imzasından tespit ederek özel eğitime tabi tutar ve onlarla daha verimli olur. Nice dahiler, yitip kaybolmaktan kurtulur ve topluma kazandırılır.

Anne babaya faydası: Çocuklarını daha yakından tanıyarak onları başarılı olacakları alanlara yönlendirebilirler. İmzasında 4 farklı çizgi karakteri olan biri iyi bir tiyatrocu olur.

Yönetici ve liderlere faydası: Çalıştığı personelini daha iyi bilir. Kim hangi işi başarabilir, kim kıvrak zekâlıdır bunu tespit edebilir. Yüzlerce, binlerce personeli olan bir iş yerinde herkesi yakından tanıyamayan bir yönetici, personelin kendisiyle görüşmeden önce imzasına bakarak bir genel izlenime sahip olabilir.

Sosyologlara ve psikologlara faydası: Gelecekle ilgili ileri görüşlü insanlar olan sosyolog, felsefeci ve psikologlar imza okuma ilmini öğrenseler olaylara bakışları ve başarıları daha da artar.

İmzadan karakter okuma ilminin temel taşları

- İmza uzun olursa kişi sabırlıdır.

- İmza kısa ise insan mantığını iyi kullanır.

- İmza keskin çizgiler içeriyorsa kişi keskin fikirli, esprili, keskin mantıklı ve dilini kılıç gibi kullanan ve dilinden çok çekecek bir insandır.

- İmza düzgünse insan düzgün karakterli, güvenilir, iyi ahlaklı, uyumludur.

- İmzada yuvarlaklık varsa kişide lider özellikleri vardır.

- İmzada 3 nokta varsa kişi keskin nişancı, avcılığa yatkın ve nüktecidir.

- İmzada geri dönüşler varsa kişinin hafızası kuvvetlidir.

- İmza sanatsal çizgiler içeriyorsa kişi güzel sanatlara yatkındır.

- İmza kısa ve üstünkörü ise kişi boş vermiştir.

- İmzanın başı büyük harf ve gösterişle başlıyorsa kişi özgüvenli, başlangıçta kendini iyi, karizmatik tanıtandır.

- İmzanın başı, ortası ve sonu büyükse başta, ortada ve sonda kendini iyi takdim eden ve iyi iş takibi olan birisidir.

- İmzanın sonu büyük harfle bitiyorsa başladığı işleri iyi bitiriyor demektir.

- İmzanın baş harfinden sonra gelen kısım ince ise kişi ince karakterli ve duygusal, kalınsa kişi kabadır ve duygusal değildir.

- İmzanın sonunda ileri veya yukarı doğru giden bir çizgi varsa kişinin hedefi büyüktür. Aşağı doğru çizgi varsa kişi içine kapalıdır. Karamsardır.

- İmza sağa yatıksa kişi sosyal, diplomat; geriye yatıksa anti sosyaldir.

- İmza uçuk kaçıksa insan uçuktur.

- İmzada 3-4 farklı karakter varsa kişi tiyatroya yatkındır.

Meşhurların İsmail Kılınç tarafından yapılmış imza tahlilleri

Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal: Çok adaletli biri. T harfinin tepesiyle Z harfinin sonu simetrik. İsimle imza atanların temel özellikleri dürüst ve açık insan olmalarıdır. Çok hazır cevap ve çok nükteci. Dilini kılıç gibi kullanabilir. İyi bir şovmen ve tiyatrocu olabilir. Duygusal ama çok ince ruhlu değil.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy: İmzası gibi birisi. Daldan dala konar. Çok unutkandır. Bir iş bitmeden diğer işe başlar. Duygusal ve hayalcidir. Duygusal kararlar alır. Sağlıklı ve objektif kararlar almak için aklıselim danışmanlara ihtiyacı var. Hayalleri ile yaptıklarını ve yapacaklarını karıştırabilir. Prensipli değil. Uçak yolculuğunu sever.

ABD Demokrat Parti Başkan Adayı Hillary Rodham Clinton: Çok sabırlı biri. Ağlayan bir bebeğe pratik çözüm üretmeden uzun süre sabırla bakar. Barack Obama'ya göre daha az duygusal ve erkek gibi bir kadın. Lider özellikleri var. En büyük eksiği pratik çözüm üretmemesi ve kıvrak zekâya az başvurması. Kıvrak kararlar almaması aslında sağlıklı ve ABD'nin uzun vadeli geleceği için faydalı kararlar almasına sebep olabilir. Sadık bir dost. Bush'ta olan hayalperestlik, fantezi ve maceraperestlik Bayan Clinton'da yok.

Picaso: İmzasında p harfinde ve ss harfinde iyi bir sanatçı olduğu ortaya çıkıyor. İsmiyle yazdığı için açık, dürüst insan. Morali iyi iken ve hedefi büyük iken aşağıdan yukarı doğru imza atıyor. Morali bozukken yatay imza atıyor. Özgüveni olduğu ve kendine değer verdiği için imzasının altını çiziyor.

ABD Başkanı George Bush: Bush'un imzasında sanata yatkın olduğu görülüyor. Ayrıca o bir hayalperest. Çünkü imza sağa sola uçuyor, taşıyor. Hayal kurma ve fantezide başarılı. Maceracı. Ayrıca imza arasındaki kopukluk olması unutkanlığa işarettir. Sistemsiz ve kopuk çalışan, bir işten diğerine hoplayan bir şahsiyet. Hedefi büyük. Çünkü son harfi ileri doğru uzuyor. Sosyal ama çok hata yapan biri.

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair: İmza arasındaki kopukluk olması unutkanlığa işarettir. Sistemsiz ve kopuk çalışan, bir işten diğerine hoplayan bir şahsiyet. Güzel sanatlarda Bush kadar başarılı değil. Hatta birçok güzel sanat dalında kötü. Öne çıkan belirgin özeliklerinden biri diktatör ruhlu, baskıcı olması. Onda da özgüven ve hedef büyüklüğü var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: V Putin diye Rusça yazarak imza atıyor. Ancak V ve P harfinin etrafına birkaç tane daire çizerek tüm bilgilerini gizleyip koruma altına alıyor. Hatta o iki harfi kimse okuyamasın ve keşfedemesin diye üst üste yazıyor. Putin'in imzasında büyük bir lider olma öne çıkan özellik. Liderin özellikleri diye kitaplarda yazan özelliklerin yüzde 95′ini taşıyor. Kendi adamlarını koruyor, himaye ediyor. O bir bilgi gizleme ve kendine yakın sadık insanları koruma uzmanı. Bazen içine kapanmayı seviyor. Hedefi büyük. Çünkü imza soldan sağa yükseliyor.

Bill Gates: Dürüst biri. Az kırılan, sosyal biri. Adaletli, mantıklı ve güzel sanatlara eğilimli.

Albert Einstein: Çok sabırlı ve hedefi çok büyük olan biri. İmzanın soldan sağa doğru yükselmesi ve t harfinin kuşağının ileri abartılı uzaması bu insanın çok sabırlı olmasını gösterir. Nükteci biri. Duygusal, ince ruhlu ve çok iyi özgüveni olan biri.

Beethoven: Güzel sanatlara çok başarılı olduğu zaten açık bir şekilde imzada görülüyor. Müziklerinin başında ortasında başarılı ama sonuna doğru başarısı azalıyor.

Oscar Wilde: Hedefi büyük. Büyük düşünen. Çok sade biri. Nükteci. Adaletli. Düzensiz, sıra dışı. Doğal olarak hayatında da kopukluk ve yarım bırakılmış işler var. İmzası gibi o da farklı düşünen, farklı yaşayan biri.

Hitler: Tam bir diktatör imzası. Diktatörlük ağır basmadan önce adaletli biri olarak görünüyor.

Stalin: İmza ve uygulamalar olarak Hitler'e benzeyen biri. Diktatörlük ağır basmadan önce fazla adaletli biri olarak görünmüyor. Mantığını Hitler'den biraz daha hızlı kullanıyor. Sistemsiz biri.

Puşkin: Sanatçı olarak yaratılmış ve yaşamış. Sadece P harfine bakanlar onun sanat karizmasını anlarlar. Yani dünya tarihinde gelmiş ender sanat ruhlu insanlardan biri.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Bazı Ünlülerin İmzaları ve imza analizleri...
osi42kh.jpg
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Türkiye'de imza sahteciliğinin en sık rastlanan sahtecilik türlerinden biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, usulüne uygun atılmamış basit yapıdaki imzaların, sahteciliğe zemin hazırladığını ve bu işi kolaylaştırdığını belirtiyor.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çıkarılan Çağın Polisi Dergisi'nin 2006 yılı Ocak sayısında Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürü Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı Dursun Kerimoğlu'nun, "İmza nedir? Nasıl atılmalıdır?" konulu makalesine yer verildi.

İmzanın, "altına yazıldığı metnin onandığına ya da benimsendiğine işaret sayılan, bir kimsenin kendi eliyle ve her vakit aynı biçimde yazageldiği adı" şeklinde tanımlandığı makalede, insan hayatında önemli yeri olan imzayla kişinin borç ve yükümlülük altına girdiği, iradesini beyan ettiği ve düşüncelerini açıkladığı kaydedildi.

Yasalara bakıldığında imzanın ne şekilde atılacağı hususunda kesin hüküm bulunmadığının kaydedildiği makalede, "İmza yazılarak atılmalıdır. İmzada yazılması gereken ise önad ile soyadıdır. Bu, önadın baş harfi, soyadın tamamı yazılmak suretiyle de olabilir" denildi.

DOĞRU İMZA NASIL OLMALIDIR?

Makalede, doğru imza atılmasıyla ilgili şu önerilerde bulunuldu:

"Harf karakterleri içerecek şekilde yazı niteliğinde atılan imzalar daha çok kişisel karakteristik özellikler ihtiva ederler. Daha çok kişisel karakteristik özellikler ihtiva eden imzalar da o kadar güvenceli olur. Çünkü, sahtelik veya aidiyet tespiti incelemelerinde çok daha sağlıklı sonuçlar elde edilir. Ayrıca yazı niteliğinde olan imzaya bakıldığında, kime ait olduğunu anlayabilirsiniz. Oysa, birkaç çizgi çizilerek atılan imzayı, eğer daha önce o imza ile tanış değilseniz kime ait olduğunu da anlayamazsınız." Makalede, imzanın her zaman aynı biçimde atılması ve belgeden belgeye, zamandan zamana değişmemesi gerektiğinin kaydedildi.

ATATÜRK'ÜN İMZASI UYGUN BİR ÖRNEK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının söz konusu kriterlere uygun bir örnek olduğunun belirtildiği makale, şöyle devam ediyor:

"Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda imzanın ön ve soyadın birlikte veya bunlardan en az birinin yazılması suretiyle atılması kabul görmektedir. Maalesef ülkemizde insanlarımızın genelde basit yapıda birkaç el hareketi ve karalama ile imza attıkları ve bunun kabul gördüğü gerçektir. Ancak, usulüne uygun atılmamış basit yapıdaki imzalar, imza sahteciliğine zemin hazırlamakta ve imza sahteciliğini kolaylaştırmaktadır. Bu tür imzaların sahteliğinin veya kime ait olduğunun tespitinde sorunlar yaşanmaktadır. Kötü niyetli kişiler, yasalarımızda imzanın nasıl atılacağı hakkında bağlayıcı hükümler olmamasından yararlanarak, istediği şekilde ve sayıda imza üretebilmektedirler. Bu durum ise pek çok insanımızın mağduriyetine neden olabilmektedir."

"İMZANIN NASIL ATILACAĞI YASAL KURALA BAĞLANMALI"

Türkiye'de imza sahteciliğinin en sık rastlanan sahtecilik türlerinden olduğu vurgulanan makalede, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun nedeni imzanın belli kurallara bağlanmamasıdır. Her türlü şekil ve çizgilerin imza olarak kabul edildiği ülkemizde, imza sahteciliğinin gelecekte de sahtecilik olaylarının temelini oluşturacağı kaçınılmaz gerçektir. Bu nedenle, ülkemizde imzanın ne şekilde atılacağı hususu yasal kurala bağlanmalı ve disipline edilmelidir. Buna yardımcı olunması açısından en azından çocuklarımıza imzasını adını ve soyadını yazarak ve bunu biraz da süsleyerek atması gerektiğini öğütleyebiliriz. Böylece, imzayı atan kişiye ait karakteristik özellikleri içerecek imza oluşmaya başlayacak ve zaman içerisinde olgunlaşarak kişisel karakteristik yapı kazanacaktır."
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
El yazısı ve imzaya bakarak kişinin ruh halini ve karakteristik özelliklerini tespit edebilmek mümkündür... el yazısının adli tıp metodlarıyla bilimsel incelenmesi kişiler hakkında başka türlü elde edilemeyecek bilgiler sağlar... sevdiğimiz-sevmediğimiz, çekindiğimiz yada sadece merak ettiğimiz kişilerin el yazısının incelenmesini bilmek istediğimiz tüm noktaları bize açıklar.


Benim el yazım her gün değişir... Acaba neden?

Peki değişmeyen şeyler yok mu?.. hepimizin yazısı günden güne değişiklik gösterebilir. Uykusuz bir günümüzde yazdığımız yazı, yorgunken yada çok acelemiz varken yazdığımız bir yazıdan çok farklı olabilir... bazı şeyler ise hiç değişmez. Yorgun da olsak cömert, acelemiz de olsa çapkın, uykusuz da olsak zeki olduğumuz gerçeği değişmez. Hem ruh hem beden durumumuzu ister istemez yazımıza yansıtıyoruz, zaten başka türlüsü mümkün değil. Düşünün: yorgunluk ve sıkıntımız yüzünden bile hemen değişiklik gösteren yazımızın bir kalp hastalığı gibi, vücudumuzu çok daha derinden etkileyen bir şeyi ele vermemesi mümkün mü?

Grafoloji nedir?

Grafoloji yada Türkçe ifadesiyle Yazıbilimi işte bu sorulara yanıt verir. Grafoloji adı üstünde ne bir fal ne bir medyumluktur, pozitif bir bilim dalıdır. Eldeki verileri değerlendirerek sonuçlara varır. Gerekli verilerin hepsi kişinin el yazısında bulunur.

Grafoloji Türkiye'de biliniyor mu?

Aslında grafoloji Türkiye'de yıllardır biliniyor. Yazısının özellikleri kendini ele vermesin diye gazete sayfalarından kestikleri harflerle mektuplar yazan casus yada katilleri filmlerde görürüz. Gerçekten de Türkiye dahil birçok ülkede polis grafoloji biliminden yararlanır ve bıraktıkları yazılardan faydalanarak suçluların özelliklerini bulabilir.

Hiç dikkat ettiniz mi?.. Eleman arayanlar sayfasındaki ilanlarda "el yazısıyla doldurulmuş form" yada özgeçmiş isteyen firmalar vardır veya iş başvurusuna gittiğinizde size sözlü olarak sorular sormakla yetinmez mutlaka yazılı bir form doldurturlar. Gerçek profesyonel kurumlar bu yazıları bir uzmana inceletip iş için gerekli özellikleri taşıyan, güvenilir dürüst kişileri bulmakta yararlanırlar.

Yazı incelemesi için ne gerekir?

Detaylı bir kişilik ve sağlık analizinin şartları nelerdir?.. Hangi yazılar en iyi sonuç verir?.. Yazının kalitesi ve miktarı arttıkça daha iyi sonuç alınır. Yukarıda da belirtildiği gibi en kısa bir yazı bile birçok bilgi sağlar ama en iyi sonuçlar detaylı incelemelere olanak verecek uzun metinlerle alınır. Bir dizi mektup yada bir defter ve saire gibi uzun bir zaman dilimi içinde yazılmış bir seri yazı kişi hakkındaki tüm bilgilerin açığa çıkmasını sağlar. Dikkat: her zaman mürekkepli kalemle yazılan yazılar kurşun kalemle yazılanlardan çok daha fazla ve net bilgi verir.

Kimler yazı analizine gerek duyar?

Batı ülkelerinde, kültür düzeyi yüksek kişiler birlikte çalışacakları yada yaşayacakları kişileri seçerken bu bilimden de yararlanıyorlar. Öyle ya... İş ortağınız yada beğendiğiniz insan bir kumarbaz yada sadakatsizse veya ciddi sağlık sorunları varsa yada alkole çok düşkünse bunları baştan bilmek çok iyi olmaz mı?..

İmzadan karakter okuma ilminin temel taşları...

Grafoloji (yazı bilimi) Avrupa ve Amerika'da sıklıkla başvurulan bir ilim dalı. İstihbarat teşkilatları olayları çözümlemek, büyük şirketler eleman alımında isabetli karar vermek, eğitimciler öğrencilerini daha iyi tanıyabilmek için imza ve yazıdan karakter tahlili yapmaya sıkça başvuruyor.


- İmza uzun olursa kişi sabırlıdır.
- İmza kısa ise insan mantığını iyi kullanır.
- İmza keskin çizgiler içeriyorsa kişi keskin fikirli, esprili, keskin mantıklı ve dilini kılıç gibi kullanan ve dilinden çok çekecek bir insandır.
- İmza düzgünse insan düzgün karakterli, güvenilir, iyi ahlaklı, uyumludur.
- İmzada yuvarlaklık varsa kişide lider özellikleri vardır...
- İmzada 3 nokta varsa kişi keskin nişancı, avcılığa yatkın ve nüktecidir.
- İmzada geri dönüşler varsa kişinin hafızası kuvvetlidir.
- İmza sanatsal çizgiler içeriyorsa kişi güzel sanatlara yatkındır.
- İmza kısa ve üstünkörü ise kişi boş vermiştir.
- İmzanın başı büyük harf ve gösterişle başlıyorsa kişi özgüvenli, başlangıçta kendini iyi, karizmatik tanıtandır.
- İmzanın başı, ortası ve sonu büyükse başta, ortada ve sonda kendini iyi takdim eden ve işini iyi takib eden birisidir.
- İmzanın sonu büyük harfle bitiyorsa başladığı işleri iyi bitiriyor demektir.
- İmzanın baş harfinden sonra gelen kısım ince ise kişi ince karakterli ve duygusal, kalınsa kişi kabadır ve duygusal değildir.
- İmzanın sonunda ileri veya yukarı doğru giden bir çizgi varsa kişinin hedefi büyüktür. Aşağı doğru çizgi varsa kişi içine kapalıdır. Karamsardır.
- İmza sağa yatıksa kişi sosyal, diplomat, geriye yatıksa anti sosyaldir.
- İmza uçuk kaçıksa insan uçuktur...
- İmzada 3-4 farklı karakter varsa kişi tiyatroya yatkındır.
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Attığınız imzalarla karakterinizi, ruh ve beden yapınızı anlamak mümkün. Bir biim dalı olan Grafoloji kişinin imzasından onu tahlil edebilecek verilere ulaşıyor. Aylık yayınlanan Moral Dünyası Dergisi Haziran sayısında Grafoloji bilimi detaylı bir şekilde anlatıyor.
Grafoloji (yazı bilimi) Avrupa ve Amerika'da sıklıkla başvurulan bir ilim dalı. İstihbarat teşkilatları olayları çözümlemek, büyük şirketler eleman alımında isabetli karar vermek, eğitimciler öğrencilerini daha iyi tanıyabilmek için imza ve yazıdan karakter tahlili yapmaya sıkça başvuruyor. Türkiye'de çok fazla uygulama alanı bulunmayan bu dal, Adli Tıp Kurumu'nda genellikle sahtecilik olaylarını çözümlemede kullanılıyor.

RUH VE BEDEN DURUMUNUZ İMZANIZA YANSIYOR

Hiç merak ettiniz mi, niçin bazı filmlerde genellikle katiller kurbanlarına gazetelerden kesilmiş yazılarla oluşturulmuş mektup gönderirler? Niçin bazı şirketler iş başvurularında özellikle el yazısı ile doldurulmuş biyografisini isterler?

Pozitif bir bilim dalı olarak kabul edilen grafoloji (yazı bilim) sayesinde eldeki veriler değerlendirilerek karakter analizi yapılabiliyor. El yazısı veya imzaya bakarak kişinin ruh halini ve karakteristik özelliklerini tespit edebilmek mümkün. İnsan, hem ruh hem beden durumunu ister istemez yazısına veya imzasına yansıtıyor.

Avrupa ve Amerika'da çok farklı alanlarda grafoloji ilminden yararlanılıyor. Polis ve istihbarat teşkilatları bıraktıkları yazılardan faydalanarak suçluların özelliklerini belirleyebiliyor. Cinayetten hemen sonra yazılmış bir yazıdan zanlının katil olup olmadığı tespit edilebiliyor. Büyük şirketler eleman alımlarında başvuru yapanlardan el yazısıyla doldurulmuş ve imzalanmış biyografisini istiyor. Böylece başvuru sahiplerinin iş için gerekli olan vasıfları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de de Adli Tıp Kurumu'nda grafoloji bölümleri mevcut, fakat genellikle sahtecilik üzerinde çalışılıyor.

İsmail Kılınç, uzun yıllardır grafoloji üzerine araştırmalar yapıyor. Yaptığı çalışmalar sonucu geçtiğimiz yıl ABD'de Junior Science Fair'da 4.'lük ve Texas Junior Science Fair'de özel mansiyon ödülü aldı. Kılınç, imzadan karakter okumanın, hayata bakışı değiştirecek başlı başına bir ilim alanı olduğunu belirtiyor. Kılınç, Türkiye'de çok fazla uygulama alanı bulunmayan bu ilim dalının Batı'da doktorlar, genetikçiler, ressamlar, yazarlar, eğitimciler, pedagoglar, liderler, yöneticiler, istihbarat teşkilatları tarafından kullanıldığını ifade ediyor.

Kılınç'a göre bu ilim dalı ile meşgul olan insanlar zamanla olaylara bakışını değiştirerek, olaylar hakkında sadece birkaç yorum değil onlarca yorum yapmayı, olayların nedenleri, niçinleri ve hangi olayın ne sonuç doğurabileceğine farklı ve daha isabetli bakmayı öğreniyor.

Kılınç, grafoloji hakkında şu konunun üzerinde ısrarla duruyor: "Bu ilim dalı tek başına bütün kapıları sonuna kadar açan bir anahtar değildir. Başka ilimlerle birleşince başarısı katlanarak artan bir ilim dalıdır. Mesela iyi bir psikologun elinde birçok kapıyı açacak altın bir anahtardır. İyi bir dedektifin elinde yine birçok olayı aydınlatacak altın bir anahtardır."

BATI'DA ÇOK SIK KULLANILIYOR

Yazı ve imzadan karakter okuma metodunun Batı ülkelerinde kullanıldığını belirten Kılınç, büyük şirketlerin birlikte çalışacakları kişileri seçerken özellikle el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış biyografilerini talep ettiklerine dikkat çekiyor. Şirketler, el yazısıyla yazılmış bir başvuru formunu ya da özgeçmiş yazısını bir uzmana inceletip iş için gerekli özellikleri taşıyan, güvenilir, dürüst kişileri bulmaya çalışıyorlar.

PARMAK İZİ GİBİ HER İMZA AYRI

İmzadan karakter tahlili yapmaya 12 yıl önce başladığını belirten Kılınç, "Peyzaj profesörü Ömer Bildiren'le Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat'ta tanıştım. Beraber birçok işadamı, bürokratı ve çeşitli meslek grubundan insanları ziyaret ettik. Ömer Bey sürekli tanıştığı insanların imzasından karakterlerini okuyordu. Bu sırada ben de imzadan karakter okuma ilmine merak duydum. İmza okuma ilmi ve faydaları üzerinde çeşitli araştırmalar yaptım. 12 yılda yaklaşık 12 bin imzayı tahlil ettim. Her insan, her galaksi, her parmak çizgisi nasıl diğerlerinden farklıysa her imza da diğer imzalardan farklı bir âlem. Bu insanlık için faydalı ve hızla gelişmekte olan bir ilim dalıdır. Gelişmeleri hep beraber izleyeceğiz" diyor.

Grafoloji ilminin müspet ilimler sınıfına girdiğini belirten Kılınç, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde geçen "Böylece biz Yusuf'u oraya yerleştirdik ve ona olayları yorumlama gücünü (te'vili'l-ehâdis) öğrettik. Allah işine hâkimdir fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf büyüyüp olgunlaşınca ona derin kavrayış ve bilgi (hükm ve ilm) verdik. Güzel ahlak sahiplerini (muhsinin) işte böyle ödüllendiririz" (Yusuf; 21-22) ayetinde geçen "te'vilül ehâdis" kelimesinin ilimlerin anahtarı hükmünde olduğunu, Yusuf peygamberin de grafoloji ilmine vakıf olduğunu söylüyor.
 
Top