Hz. Ali'nin zekası..

yaren*

Herşey olması gerektiği gibi ;)
Özel üye
.Hz. ALi bir Hristiyana
misafir oldu.
Adam üzüm getirdi.
Hz. ALi üzümü yedi.Sonra
üzümden yapılmış şarap

getirdi.
Hz. ALi buyurdu ki :
Haramdır.
Hristiyan dedi ki : Siz
Müslümanlara şaşarım.
Üzüm helal ,içki haram.
Halbuki bu, bundan
yapılıyor.
Hz. ALi buyurdu ki : Eşin var
mı.
Dedi var.
Kızın var mı.
Dedi o da var.
İkisi de gelsin buraya.
Eşi ve Kızı gelince
Hz. ALi buyurdu ki :Bu Kız
bu Anneden dir, Ama
görüyorsun ki ALLAH
Annesini sana helal, Kızını
ise
haram kılmıştır.
Hristiyan dedi ki : Şehadet
ederim ki ALLAH birdir
ve Muhammed O'nun
Resulüdür ve Sen Onun
HaLifesi sin.
Elinden öpüp
Müslümanlığını ilan etti..
 
Top