Hücre Hangi Bilim Dalına Aittir

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Hücre Hangi Bilim Dalını Sitoloji İnceler

Morfoloji Canlı vücudunun dış yapısını ve görünüşlerini inceler.
Sitoloji: Hücre ve organellerin yapı ve işlevini inceler. Hücrenin yapısını, enerji üretimi ve tüketimini, protein sentezi ile hücre bölünmesini inceler.
 
Top