• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Hıristiyanlık Mezhepleri

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye

Bu konu başlığı altında Hıristiyanlık mezheplerini inceleyeceğiz


1 - Katolik Mezhebi:​

Bir diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bu mezhep Hristiyanlığın en köklü mezhebidir. Havarilerin birincisi olan Petrus tarafından kurulduğu bilinmektedir. Katolik kilisesinde dini hiyerarşide en yüksekteki kişi papadır.

-Katolikler İsa’nın doğuşunu 25 Aralık’ta kutlar (Noel olarak bildiğimiz gün)

– Papa dinî başkandır, yanılmaz bir otoritedir. İsa’nın vekili, Petrus’un halefidir. Papa’nın dünya üzerinde Tanrı’yı temsil ettiğine inanırlar. Papaya “yanılmazlık” ve hatadan muafiyet gibi nitelikler atfedilir.

-Katoliklerde Kutsal Ruh hem Baba’dan hem de Oğul’dan çıkar.

-Katolikler ayinlerde Latinceyi kullanır.

-Bu mezhepteki ruhban sınıfı evlenemez

–Katoliklerde vaftiz uygulaması sadece su serpmekle yapılır.


2 - Ortodoks Mezhebi​

Genellikle bu mezhebe Ortodoks kilisesi, Rum Ortodoks kilisesi gibi adlandırmalar da yapılmaktadır. Ortodoks kilisesinin 1054 yılında Katolik kilisesinden ayrılmasının başlıca sebepleri şunlardır; En başta Katolik kilisesinin etki alanını genişletmek için dini kuralardan taviz vermesi, Hristiyanlığın merkezi olan Roma’nın tüm uyarılarına rağmen mezheplerinin merkezi olarak İstanbul’u seçmeleri ve Batı Roma Devleti’nin yıkılmasından sonra Papalığın bu otorite boşluğunu doldurmak istemesi sebepler arasındadır yani daha çok Papa algısı buna neden olmuştur. İnanç ve ayinler bakımından bazı siyasi ve idari sebeplerden dolayı birbirinden ayrılmıştır:

-Ortodokslar İsa’nın doğuşunu 6 Ocak’ta kutlar. (Epifani Bayramı)

-Papa yanılabilir. O İsa’nın vekili değildir. Peygamberlerin bile hata yapabileceği kabul edilirken, Papa’nın yanılmazlığı iman konuları arasında yer almaz.

-Kutsal Ruh, yalnızca Baba’dan, İsa aracılığıyla çıktığını iddia eder.

-Her ülke ibadetini kendi diliyle yapmakta serbesttir (Ayinlerde Tercihen Yunanca kullanılır).

-Rahiplerin evlenmesine izin verilir.

-Ortodokslarda vaftiz uygulaması tamamen suya daldırılır.

-Ortodoks mezhebinin ayinlerinde ekmeğe şarap katılarak müritlere verilir.


3 - Protestan Mezhebi​

Hristiyanlıktaki Üç Büyük Mezhep başlığı altında ele aldığımız son mezhep, Protestan mezhebi. Almanca bir kelime olan Protestan “Başkaldırı, Protesto etmek ve Karşı gelmek” anlamlarına gelmektedir. Protestan mezhebi 16. yüzyılda Roma Katolik kilisesine karşı, Martin Luther tarafından çıkarılmış bir dini reform şeklinde başlamıştır.
Protestan mezhebi, Katolik kilisesinin; günahları bağışlamak, günahların bağışlanması için halktan elde edilen gelirleri, İncil’i kendilerine göre yorumlamaları, ayin dilinin Latince olma zorunluluğu gibi faaliyetlerine itirazla başlamıştır. Martin Luther, itirazlarına kısa zamanda taraftar bulunca etrafında toplanan kitle giderek artmıştır. Protestanlar inançlarında sadece İncil’i kaynak aldıkları için Protestanlara “İncil Kilisesi” de denilmiştir.

-Protestanlığa göre insanın tanrıya ulaşması için kiliseye ihtiyacı yoktur.

-Kutsal kitabı yorumlamaya sadece kilise değil herkes yetkilidir.

-Azizleri kabul etmezler. Haç çıkarma geleneğine inanmadıkları gibi, kilisedeki resim ve heykelleri de gereksiz bulurlar.

-Bu mezhebe göre günah çıkarma işlemi mantıksız bir uygulamadır.
 
Top