Hakka Kul Olacaksam

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Şayet...
Bu ömür masumiyetle
Sevecek ve firkatinle yanacaksa
Sabır dağlarının altında senin aşkınla dağlanacaksa
Ruhunun ve gönlünün hicranıyla hakka kul olacaksam
Heves ve arzulardan arınarak, umutla secdeye kapanacaksam
İçimde var olan dünyadan kurtularak, hak rızası için can atacaksam
Huzur ve saadet içindeyim, gam ve vehimden uzak haldeyim, anlaşılacaksa

Mustafa Cilasun
 

Top