• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf oylamasi başladı  BURADAN  En güzel Yapay Zeka resmini seçiyoruz

Gönül ummandır, nar-ı aşk için eşşiz mekandır!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye


Gönül boş olursa, gözler ağlamaz
Kalbinden bihaber nefes için irşat fikri vuzuha eriştirmez
Muhakeme yalnız nefs için hasredilemez, akıl ve izandimağdan vazgeçemez
İnanmak, kanmak değildir, aklın ve azmin irfan perdesindenibret çıkartıp, teslim-i kalp ile şahitliği kavramaktır

Düşen ve solan bir yaprak misali
Toprağın bağrına hasret kadre gibi, kuvvet mesabesinde kiesen tipi
Yolunu kaybetmiş sabinin melül hali, sessiz çığlığıninkişafında ki erdem timsali
Nefes vaktin tecellisinde ki ritminden şüphe duymadan yolalıyorsa, kalpte öyle ümitle sürur içinde düşünüp taat etmeli

Nefs kimi zaman ataleti cebrediyor
Miskinlik içinde öngörülen zühtü öne çıkartıyor, şekliyetsanki azmediliyor
Sosyal yapı, devinim halinde ki afakı nedense dikkate mucipgörülmüyor, avuntu yetiyor
İnsan ve kul evrensellik modunda bir nazara ve fikriyatahaiz olmalı ve münasebetlerini bu noktay-ı kalpten yapılandırmalı

Kitab-ı celili ne kadar hatmetsek
Ve hatta hafızlık konusundaki ısrarımızdan kimseye tavizvermesek
Sahabe devrinde ki hafız sayısını altı olduğunu kalben veruhen idrak ederek kitabın manasını kavrayabilsek
Efendimizin yalın ve mütevazi hayat felsefesini venaifliğinde ki hassasiyeti hayatımıza aksettirmek için cehd-ü gayrete yönelsek…

Mustafa CİLASUN
 

Top