Gıda güvenliği yayınları geliyor

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Gıda güvenliği yayınları
Türkiye'de televizyon ve radyolar gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı ve toprak koruma konularında yayın yapacak.

TRT ile bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ile radyolar, ayda en az 90 dakika gıda güvenliği, gıda güvenilirliği konularında yayınlar yapmak zorunda olacak.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair düzenleme, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Gıda güvenliği yayınları en az 30 dakikası 17.00-22.00 diliminde olmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Gıda konusunda yayın zorunluluğu
Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu (TRT) ile ulusal bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruma konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorunda olacak.

Bu yayınların, asgari 30 dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere, 08.00-22.00 diliminde gerçekleştirilecek.

Yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilecek.
Sözkonusu yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek.
(AA)
 
Top