Foreks Piyasasında Exchange Rate Mekanizması ve Fiyatlama

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Foreks Piyasasında Exchange Rate Mekanizması ve Fiyatlama

FX işlemleri genelde, deaların bilgisayar, telefon, fax ve telex makinalarıyla FX ağına bağlanması ile yapılmaktadır. İşlemciler, kurumları, müşterileri yada kendi hesapları adına döviz alıp satarlar. FX piyasası da herhangi bir piyasa gibidir. Para; mal ve hizmet, stok ya da tahvil karşısında değiştirilmektense, para için değiştirilir. Bu nedenle eğer dünyada tek bir para birimi olsaydi, FX piyasasından bahsedilemezdi.. Exchange rate ise bir para biriminin diğer bir para birimiyle ifade edilmesidir. ( Örneğin, 1 USD = 1,5500 try )

FX piyasasında gerçekleşen bir işlemin 2 tarafı vardır. Quaoting dealer ve calling dealer. Quoating dealer fiyatı kotalayan taraftır. Calling dealer ise quating dealer'a fıayatlandırmasını bildiren taraftır. Fiyat kotalandıktan sonra, calling dealer ya kabul eder, ki bu durumda anlaşma kontratlanmiş olur ya da reddeder, bu durumda ise hiç bir işlem gerçekleşmez.
Bir FX işlemini gerçekleştirmede 2 fiyat belirlenir. The bid rate yani satış oranı ve The offer price quoting delaer'in commodity currency'i satmayı istediği fiyattır. Bid ve offer oranlari arasındaki farka ise spread-kar oranı denir. Kotasyonu veren dealer kar yapmak istediğinden, düşük fiyatta satın almak ve yüksek fiyatta satmak isteyecektir. Başka bir deyişle, bid rate'i offer rate'den düşük olacaktır. Hızlı iletişimin, aradaki uzaklıklara rağmen önemli olayları piyasaya yansıtmasının katılımcılara etkisi büyüktür. Buda FX piyasalarını tek bir çatı altında işleyen Stock Exchange piyasaları kadar etkili yapar ve bid ve offer oranları arasında cok dar kar oranlarına yol açar.
Calling dealer, bir işlemde, quotating dealerin aksi yönünde yer alır. Eğer calling dealer ABD doları satın alırsa, quotating dealer ABD doları satmış olur. Calling dealer'ın ödediği para quotating dealer'ın offer rate'i yani, en yüksek fiyatı olmalıdır. Bu yüzden, offer rate için alternatif bir tanım şu olabilir: calling dealerin commodity currency'i satın alacağı oran. Benzer şekilde, bid (buy) rate için alternatif bir tanımda şu olabilir: calling dealerın commodity currency'i satacağı oran. Eğer bir quoting dealer'sanız, Exchange sizin oranlarınızda tamamlanmış olacaktır. Ama sadece satışcı'yı arayan bir müşeriyseniz, exchange dealerın oranlarında gerçekleşecektir.
 
Benzer Konular Başlık Forum Cevap Tarih
Z Forex Nedir, Foreks Piyasasının Tanımı ve Gelişimi Ekonomi Haberleri 0
Top