• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Fiyat Tipleri ve Emir Süreleri

Simurg

Kabullenmiş olmanın dayanılmaz hafifliği...
Özel üye
Bu haber Borsa kullanıcıları içindir.

Fiyat Tipleri
  • Limit
  • Piyasa
  • Piyasadan Limite
  • Dengeleyici
Limit Fiyatlı Emirler (Limit Order)
Fiyat ve miktarın girildiği emirlerdir. Girildiği anda kısmen veya tamamen işlem olmazsa, gerçekleşmeyen kısım fiyat ve zaman öncelik sıralamasına uygun olarak payın bekleyen (pasif) emirleri arasına yazılır.

Piyasa Emirleri (market order)
Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki en iyi fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Karşı tarafta eşleşecek hiçbir emir yoksa otomatik olarak iptal edilirler. Tek fiyat yönteminde emir toplama aşamasında girilen piyasa emirleri, eşleştirme başlayana kadar emir defterinde bekletilir, eşleştirme başladığında ise işleme dönüşür. İşleme dönüşmeyen piyasa emirleri seansın sürekli işlem bölümüne aktarılmaz, iptal edilir.

Piyasadan Limite Emirler (market to limit order)
Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak girilen emirlerdir. Karşı taraftaki sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme dönüşmeyen kısım, gerçekleştiği son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir defterinde pasif olarak yazılır (ancak KİE olarak girilirse pasife yazılmaz). Sürekli işlem seansında girilen bir piyasadan limite emir, karşı tarafta bekleyen bir emir olmaması durumunda hemen iptal edilir.

Dengeleyici Emirler (imbalance orders)
Açılış ve kapanış seansları da dahil olmak üzere tek fiyat yöntemi uygulanan tüm seans bölümlerinde, fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen eşleşme fiyatı seviyesinde karşılanmadan kalan emirler ile işlem yapmak üzere girilen emirlerdir. Eşleşmeden kalan dengeleyici emirler iptal edilirler.

Piyasadan Limite ve Piyasa Emirleri Arasındaki Farklar;
ÖzelliklerPiyasa EmirleriPiyasadan Limite Emirler
Eşleşme​
Karşı taraftaki en iyi fiyattan başlayarak emir tamamen işlem görene kadar tüm fiyat seviyelerinden emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler.​
Karşı tarafta bekleyen sadece en iyi fiyat kademesindeki emirler ile eşleşirler.​
Eşleşmeden kalan kısım​
İptal edilir.​
İşlem gerçekleşen fiyattan pasife yazılır.​
Tek Fiyat Yönteminde​
Eşleşmeden kalan kısım iptal edilir, bir sonraki seansa aktarılmaz.​
Eşleşmeden kalan kısım eşleşme fiyatından emir defterinde pasife yazılarak bir sonraki seansa aktarılırlar.​
Seans Özelliğine Bağlı Olarak Birlikte Girilebilen Koşullar​
Kalanı İptal Et, Gerçekleşmezse İptal Et, Gün​
Kalanı İptal Et, Gerçekleşmezse İptal Et, Gün, Tarih​

EMİR SÜRELERİ
  • Gün
  • Kalanı İptal Et (KİE)
  • İptale Kadar Geçerli (İKG – Good Till Cancel) Bu emir türü talep toplama yöntemiyle halka arzların gerçekleştirildiği birincil piyasada (.HE sıralarında) kullanılmaktadır.
 
Top