Donatım ve Oyun Kuralları

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
2.2 DONATIM VE OYUN KURALLARI

2.2.1 Yetki Verilmiş ve Onaylanmış Donatım
2.2.1.1 Oyun donatımının onayı ve yetki verilmesi, Direktörler Kurulu adına Donatım Komitesince yürütülecektir. Direktörler Kurulu bu yetki ve onayın devamını spor için zararlı bulursa, her-hangi bir zamanda geri alabilir,
2.2.1.2 Bir açık turnuvanın katılım veya tanıtım formun-da kullanılacak masanın, ağ takımının ve topun marka ve rengi belirtilecek, malzeme ve donanımın seçimi, yarışmanın yapıldığı ülke Federasyonu tarafından ITTF tarafından onaylanan marka ve tipler arasından yapılacaktır.
2.2.1.3 Tablanın topa vurmak için kullanılan her bir yüzündeki kaplamalar ITTF tarafından geçerli onaya sahip olacak ve varsa ITTF Numarası Marka ve tip isimleri ile belirtilecek ve tablada raket sapının yakınında açıkça görülür şekilde yer alacaktır.Bütün onaylı malzeme ve donanım listeleri ITTF ofisince güncellenecek ve detaylar ITTF web sayfasında yayınlanacaktır.
2.2.1.4 Masa ayakları, tekerlekli sandalyeli oyuncular için masa uç çizgilerinden en az 40 cm içeride olacaktır.
2.2.2 Oyun Giysisi
2.2.2.1 Oyun giysisi, normal olarak kısa kollu veya kolsuz forma, şort veya etek veya tek parça spor giysisi, çoraplar ve spor ayakkabılarından oluşacaktır. Bunların dışında, örneğin eşofma-nın tümü veya bir parçası gibi başka giysiler, başhakemin izni olmadan oyun sırasında giyilemez.
2.2.2.2 Forma, etek veya şortun ana rengi, formanın yaka ve kolları dışında, kullanılan topun rengin-den açıkça farklı olacaktır.
2.2.2.3 Giysi, forma arka yüzünde oyuncuyu, Federasyonunu veya kulüp yarışmalarında kulübünü belirten rakam veya harfler ve 3.2.5.10 uyarınca reklamlar taşıyabilir. Eğer forma sırtında oyuncunun ismi bulunuyorsa bu yakanın hemen altında yer almalıdır.
2.2.2.4 Yarışmalarda organizatörler tarafından oyuncuyu tanımlamak üzere kullanılan numaralara, giysideki reklamlara göre öncelik verilecek, gömleğin sırtında, orta yerde bulunacak ve alanı 600 cm2 den büyük olmayan bir panel içinde yer alacaktır
2.2.2.5 Giysinin ön ve yan yüzünde yer alan simge, yazı ve şekiller ve oyuncunun kullandığı takılar rakip oyuncuyu rahatsız edecek şekilde parlak, göz alıcı veya yansıtıcı olmamalıdır.
2.2.2.6 Giysiler, oyunun ciddiyetini bozacak, uygunsuz, hakaret içeren yazı ve şekiller taşımayacaktır.
2.2.2.7 Giysinin kurallara uygunluğu veya kabul edilebilirliği konusunda her sorun başhakem tarafından çözümlenecek ve kararlaştırılacaktır.
2.2.2.8 Takım maçında oynayan takım oyuncuları ile dünya ve olimpiyat unvan yarışmalarında aynı federasyona bağlı çift oyuncuları; çorap, ayakkabı, giysiler üzerindeki reklamların sayısı, ebatları, renk ve tasarımları hariç bir örnek giyineceklerdir.
Diğer uluslararası yarışmalarda aynı federasyona bağlı çift oyuncuları ana renk aynı olmak kaydı ile değişik imalatçılara ait giysileri kendi federasyonları uygun görürse giyebilirler.
2.2.2.9 Rakip oyuncu ve çiftler, izleyicilerce kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak amacıyla yeterince farklı renklerde forma giyeceklerdir.
2.2.2.10 Rakip oyuncular veya takımlar, benzer giysi taşıyorlar ve hangi tarafın giysi değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa, karar hakem tarafından kur’a ile belirlenir.
2.2.2.11 Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat yarışmaları veya Uluslararası Açık şampiyonalarda yarışan oyuncular kendi Federasyonlarınca onaylanan tipte forma, şort veya etek giyeceklerdir.
2.2.3 Oyun Koşulları
2.2.3.1 Oyun alanı dikdörtgen olacak, 14 m’ den kısa, 7 m’ den dar ve 5 m’ den alçak olmayacaktır. Oyun alanını dört köşesi 1,5 m’ den uzun olma-yan çevre panoları ile kapatılabilir.Tekerlekli sandalyeli yarışmalar için oyun alanı, 8 m den kısa ve 6 m’ den dar olmayacak şekilde küçültülebilir.
2.2.3.2 Ağ takımı ile birlikte masa, hakem masa ve sandalyeleri, sayı tabelaları, havluluklar, masa numaraları, çevre panoları, paspaslar ve pano üzerine asılan oyuncu veya takım isim levhalarının her biri, oyun alanının parçası olarak kabul edilecektir.
2.2.3.3 Oyun alanı, bitişik oyun alanlarından ve izleyici-lerden ayrılmasını sağlayan yaklaşık 75 cm yüksekliğinde, tümü aynı koyu renkte çevre pa-noları ile çevrelenecektir.
2.2.3.4 Dünya, Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarında, oyun yüzeyi yüksekliğinde ölçülen ışık şiddeti, oyun yüzeyinin her yerinde üniform olarak en az 1000 lux, oyun alanının diğer yerlerinde en az 500 lux; diğer yarışmalarda, ışık şiddeti oyun yüzeyi üzerinde üniform olarak en az 600 lux, oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lux olacaktır.
2.2.3.5 Birden fazla masanın kullanımı halinde, ışık şiddeti, bütün masalar için aynı olacaktır. Oyun salonunda arka planın aydınlatma seviyesi, oyun alanındaki en düşük seviyeden daha yük-sek olmayacaktır.
2.2.3.6 Işık kaynağı zeminden en az 5 m yükseklikte olacaktır.
2.2.3.7 Arka plan genel olarak karanlık olacak, parlak ışık kaynakları içermeyecek veya örtülmemiş pencerelerden veya başka aralıklardan gün ışığı almayacaktır.
2.2.3.8 Zemin, açık renk olmayacak, parlak yansıtma yapmayacak ve kaygan olmayacaktır. Yüzeyi tuğla, seramik, beton veya taş olmayacaktır. Ancak, tekerlekli sandalyeli yarışmalar için ze-min beton olabilir.
2.2.3.8.1 Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında zemin ahşap veya ITTF tarafından onaylanmış marka ve tipte serilebilir sentetik malzeme olacaktır.
2.2.4 Raket Kontrol
2.2.4.1 Raket kaplamalarının raket tablalarına, uçucu zararlı solvent içermeyen yapıştırıcılarla yapıştırılmasını sağlamak her oyuncunun sorumluluğundadır.
2.2.4.2 Bütün ITTF Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Yarışmalarıyla seçilmiş ITTF Pro Tour ve Genç-ler yarışmalarında bir raket kontrol merkezi oluşturulacaktır. Bu merkez kıta ve bölgesel yarışmalarda da oluşturulabilir.
2.2.4.2.1 Raket kontrol merkezi, malzeme komitesinin tavsiyelerine dayalı olarak icra komitesince belirlenen politika ve prosedürlere uygun olarak raketleri test edecektir. Bu testlerle raketlerin, raket kaplama kalınlıkları, yüzey düzgünlükleri ve zararlı uçucu solventlerin varlığı gibi konular-la sınırlı kalmamak üzere tüm ITTF yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olunması sağlanır.
2.2.4.2.2 Raket kontrol testleri genellikle maçtan sonra rastgele uygulanır. Ancak çeyrek finallerden itibaren tüm bireysel ve takım maçlarında uygulanmalıdır.
2.2.4.2.3 Maçtan önce yapılan testlerde hatalı olduğu tespit edilen raketler yukarıda sıralanan yarışmalarda kullanılamaz. Maç sonu yapılan rastgele testlerde uygun bulunmayan raketleri kullanmış olan oyuncular 2010 Dünya yarışmalarında uygulandığı gibi cezai sorumlulukla yükümlü olacaktır.
2.2.4.2.4 Tüm oyuncular, her hangi bir cezai sorumluluğa tabi olmadan, maç öncesi gönüllü olarak raketlerini kontrol ettirebilirler.​
2.2.4.3 Yarışma salonlarında raket kaplamalarının rakete yapıştırılması için uygun havalandırmaya sahip bir alan sağlanacak ve likit yapıştırıcılar spor tesisinde başka bir mahalde kullanılmayacaktır.
“Spor Tesisi” terimi oyun salonu ve salonun da yer aldığı park, giriş-çıkış ve ilgili diğer mahalleri de içermektedir.
2.2.5 Reklamlar
2.2.5.1 Oyun alanı içinde reklamlar, sadece 2.2.3.2’de sıralanan ve normal olarak oyun alanında bulu-nan araç ve gereçlerde yer alacak ve ayrıca ila-ve özel reklam araçları bulunmayacaktır.
2.2.5.2 Olimpiyat Oyunlarında, oyun donatımı, oyuncu ve hakem giysileri üzerindeki reklamlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarına uygun olacaktır.
2.2.5.3 Çevre panolarındaki LED (ışıltılı diyotlar) reklamlar hariç olmak üzere oyun alanı içinde hiçbir yerde flüoresan veya ışıltılı renkler kullanılmayacaktır.
2.2.5.3.1 Çevre panolarındaki LED reklamlar maç öncesi, sonrası ve 2.4.4. de belirtilen yasal aralar dışında ışıklandırılmayacaklardır.​
2.2.5.4 Çevre panolarının oyun alanına bakan iç yüzeylerinde yer alan yazı veya semboller, beyaz ve-ya turuncu veya iki renkten çok renk içermeyecek, yükseklikleri 40 cm’ den büyük olmayacak-tır. Yazı veya sembollerin, arka plan renginin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olması önerilmektedir.
2.2.5.5 Zemindeki semboller beyaz veya turuncu renk içermeyecektir. Bu sembollerin arka plan renginin hafifçe koyu veya hafifçe açık tonda olması tavsiye edilmektedir.
2.2.5.6 Oyun alanı zemininde, masanın iki ucunda ve iki yanında birer adet olmak ve her biri 2.5 m2’lik alan içinde yer almak üzere en fazla 4 reklam bulunabilir. Reklamlar, çevre panolarından 1 m’ den daha az ve uçlardakiler 2 m’ den daha fazla uzaklıkta olmayacaktır.
2.2.5.7 Masanın her iki yan kenarının her bir yarısında bir, her bir uç kenarda bir geçici reklam yer ala-bilir. Geçici reklamlar, sabit reklamlardan açıkça ayrı bir şekilde yer almalı ve her biri 60cm’lik olan bir uzunluğu aşmamalıdır. Bu reklamlar, diğer masa tenisi malzemesi yapımcılarına ait olmayacaktır.
2.2.5.8 Ağ üzerindeki reklamlar, arka plan rengin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olacak ve üst kenarından itibaren 3cm’lik bölge içinde yer almayacak ve ağın diğer yanının görünmesini engellemeyecektir.
2.2.5.9 Hakem masaları veya oyun alanı içindeki diğer donatımın herhangi bir yüzünde yer alan reklamların toplam alanı 750 cm2 ‘yi geçmeyecektir.
2.2.5.10 Oyuncu giysilerindeki reklamlar aşağıdaki ölçü-lere uyacaktır:
2.2.5.10.1 Toplam alanı 24 cm2’yi geçmemek üzere, üretici firmanın marka, sembol veya ismi,
2.2.5.10.2 Formanın önü, yanı veya omuzlarında, toplam alanı 600 cm2 ’yi geçmeyen, birbirinden açıkça ayrılmış ön yüzde 4 adetten fazla olmamak üze-re en fazla 6 adet reklam,
2.2.5.10.3 Formanın sırtında toplam alanı 400 cm2’ yi geçmeyen en fazla 2 adet reklam,
2.2.5.10.4 Şort veya eteklerin sadece ön veya yanlarında toplam alanı 120 cm2’yi geçmeyen en fazla 2 reklam,​
2.2.5.11 Oyuncuların numaraları üzerindeki reklamlar 100 cm2’den büyük olmayacaktır.
2.2.5.12 Hakem giysilerindeki reklamlar 40 cm2 ’yi geçmeyecektir.
2.2.5.13 Oyuncu giysileri veya numaraları üzerinde tütün ürünleri, alkollü içkiler veya zararlı uyuşturucularla ilgili reklamlar bulunmayacaktır.
2.2.6. DOPİNG KONTROL
2.2.6.1. Uluslar arası yarışmalara katılan tüm oyuncular (gençler yarışmaları dahil) ITTF, oyuncunun ulusal federasyonu ve diğer sorumlu anti doping kuruluşlarının yarışma içi testlerine tabi olacaklardır.​
 
Top