Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Doğrudan ve dolaylı anlatım cümlelerini ayrı başlıklar halinde inceleyelim...

1. Doğrudan Anlatımlı Cümleler
Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içerisinde yazılır. Tırnak işaretinin dışında virgül kullanılarak da aktarılabilir.

Örnek(ler)
» Atatürk: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyerek bir gerçeği dile getirmiştir. (Atatürk’e ait söz değiştirilmeden aktarılmış)
» Atalarımız, kalem kılıçtan keskindir, der.


2. Dolaylı Anlatımlı Cümleler
Başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarılmasına dolaylı anlatım denir. Dolaylı anlatımlı cümleler “söyledi, belirtti, açıkladı” gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir.

Örnek(ler)
» Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. (Yazar kendi anlatımıyla Atatürk’e ait sözü değiştirerek aktarmış)
» Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti.
 
Geri
Top