Din ihdas eden,hesabın ahını öteleyenler!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Nasıl bir halin derinliğindeler
Kul, köle olmak için mi ömür tüketen zadeler, bilmem ki ne isterler
Zişanı efendimizin tevdi ettikleri asudeliği harap ederler,sonra ahkam keserler
İnsanın ruhu aç, kalbi muhtaç, aklı acziyet içinde zarurat için çileyle feryat ederler


Canlar, muhtaç bırakılıyor
Hasseten ruhları bizar edilerek,kalbi manada kuraklık zerkediliyor
Taklit eden bir nesil ihdas ediliyor, tüketen ve fakat tahkik etmeyen isteniyor
Kölelik sosyolajik manada niye kabullenilen birer zaaf olarak, karşımıza çıkıyor


İş veren şartlarım böyle diyor
işşislik almış başını gidiyor,hayat memat ilişkisi ne vakit diniyor
Talep edenler hiç bitmiyor, evlad-ı iyal mahsun bir şekilde gözlerini dikiyor
Ne kadar tüketirsen, hesapsız birşekilde serilirsen, arlanmayı bilmezsen de üzüyor


İnsan, aklı ve izanıyla farktır
Hesabını önceleyen bir an olarak, müddet-i nefes ile orantılıdır
Tahkik ettiği nispette farktır,mükellefiyetini idrak ederse bir kalbi nazardır
Bundan vuslata adaydır, narı ar bilen candır,Rabbinden başkasına kul olmayandır


En kutsi devlet halin içindedir
Nazargah olan kalbin elkah bu nispette serdir, şevktir, azizdir
İraden senin için makam tayin edilen erktir, tercihlerin geleceğini aşikar edecektir
Cennet ve cehennem ne kadar dillense de basit bir mekan değildir, haşyetide edeptir


Bit’at niçin taltif ediliyordur
Din adına kepazelikler sinsice yüreklere zerkedilerek ne isteniyor
Kitab-ı celili anlamazsan ve Resulu Ekrem efendimizi aşkla tanımazsan hal eriyor
Aklına ve izanına mesnetsiz güvenme,ruhunun ve kalbiniz sahibi var tahkik etsene


Mustafa CİLASUN
 
Top