Derdime vakıf değil canan, ey sessizlik içinde yanan!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye


Ne söylenir bilinmez oldu
Ruhum hicrana ram oldu, gözler beklemekten yoruldu
Sessiz çı
ğlığım aroldu, sükûtetmek nar oldu, artı
kyazmak kar oldu
Ge
çipgitmeden, bir kelam etmeden, melalimi hasretmeden gönül sö
ylenice olur

A
şk, halin deminden sö
zeder
Ruh ma
şukunubekler, gönülvuslat içincan ç
eker
Dert nefse heder,
çilesabır biç
er,ah u figan eylemek elbette beter
Dere olmazsa nehir neyler, derya ni
çinfirkatle hülyalarımı anbe an yâ
deder

Art
ık söyleyecekbir sözü
myok
Umut yüre
ğimdeçok,ruhuma neden saplanıramansı
z ok
El hak nasipten
ötebir çareyok, akılneylesin, izan yol versin vakit ç
ok
Ey nazargah
ınsahibi, sen bilirsin, sahibimsin, iltica etmekten çıkarbaş
kayol yok

G
ü
lesorsam ne yazar
B
ülbülferyadını
basar, yakınmak neye yarar
Akıl tarik için var, irade vakfedilmi
ş enulvi nazar, sı
zlanmayar
Her lahzan
ınbir mizanıvar, zan ile amel etmek kader değ
ilmaksat neye yarar

Tasavvur etmek nas
ıldı
r
Hangi mihengin aynas
ıdır,aktif akıl vevicdan farktı
r
Merak ve azim tercih içinde ki Furkandır, berzah ha
şyet adınanazardı
r
Kul olmak, hassasiyet ta
şımak,inayete tabi olmak, ihsan içinyarış
mak nasiptir


Mustafa C
İLASUN

 
Top